fbpx Arbeidsliv med plass til alle Hopp til hovedinnhold

Arbeidsliv med plass til alle

Det er et økende antall personer i Norge som faller ut av arbeid på grunn av psykisk helseproblemer. Foto: Erik M. Sundt

Å arbeide er viktig for identitet, selvfølelse og egenverd.

Strategiplan for arbeid og psykisk helse har den forventningen i seg at velferdsstaten skal legge arbeidsforhold til rette også for personer som har psykisk helseproblem. I artikkelen om veien tilbake til arbeidslivet har Antonsen, med eksempler fra Kirkens Bymisjon– Østfold, satt lyset på hva deltakerne selv opplever og hvilke prosesser som fremmer eller hemmer veien tilbake til arbeid. Deltakernes beskrivelse av manglende fleksibilitet i møte med Nav er alvorlig. De møter et system de opplever som uoversiktlig, med lang saksbehandlingstid og manglende kompetanse; dette er i samsvar med Riksrevisjonens rapport om Nav. Den store omorganisering av Nav er ny og trenger tid til å «sette seg», noe også deltakerne i undersøkelsen var klar over. Skal vi få et velfungerende arbeidsliv der det er plass til alle, er det avgjørende at brukere deltar innen forskning og utvikling av sysselsettingstiltak, som arbeid for personer med psykisk helseproblem. Materialet det her er forsket på er lite, og det bekrefter bare at vi trenger mer forskning på området. Å delta i arbeidslivet er for de fleste av oss viktig for identitet, selvfølelse, egenverdi og opplevelsen av å bidra i samfunnet. Det er et økende antall personer i Norge som faller ut av arbeid på grunn av psykiske helseproblemer. Dette er alvorlig for den det gjelder, familien og venner, men også for samfunnet som helhet. Nav disponerer mange gode ordninger for tilrettelegging som skal gi rom for fleksibilitet. Et av Nav´s utviklingsprogram er veilednings- og oppfølgingslos. Det er omtrent 40 loser på landsbasis. Deres arbeid er preget av tett oppfølging over tid og dreier seg om relasjonsbygging, hvor trygghet og likeverd, kunnskap om tilbud, praktisk tilrettelegging og motivasjon er sentrale begrep. Samarbeid med naturlige samarbeidspartnere både innen helsetjenesten og arbeidsmarkedet er også sentralt i deres arbeid. Det trengs flere Loser som er dedikert til dette arbeidet. Et annet tiltak er «Sees i morgen», hvor arbeidslivssentrene i Nav tilbyr opplæring om psykisk sykdom og tilpasset arbeid for alle IA-bedrifter. Hele mitt yrkesaktive liv har jeg arbeidet innen psykisk helse. Som ansvarlig for Opptrappingsplan hos Fylkesmannen i Buskerud gjennom 11 år, og nå som fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse i samme fylke. Jeg har fulgt utviklingen fra nedleggelsen av psykiatriske sykehjem på 1980-tallet fram til i dag hvor man mener at alle har rett til arbeid som er individuelt tilpasset. Samfunnets holdning til «annerledeshet» har altså endret seg på mange områder. Vi må allikevel i større grad se endringer i handling, ikke bare i det offentlige, men i alt arbeidsliv, mellom mennesker og i den enkelte. Det er livskvalitet for alle det dreier seg om.

Related research article:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.