fbpx Tvilende til timebank Hopp til hovedinnhold

Tvilende til timebank

Det er viktig at arbeidstakere ikke blir utnyttet i et system de ikke ønsker å jobbe i.

Jeg har ikke erfaring med timebank (TB) modellen, men har hørt både positiv og negativ omtale fra personer som har jobbet i modellen. De fleste har vært svenske vikarer. Høyere lønn, mer fritid og mulighet for å velge å jobbe i full stilling er bra. Modellen virket som et godt alternativ til fast turnus og jeg forventet derfor at flere var tilfreds med modellen. Jeg synes det var nedslående å lese at kun 14 av 35 ønsket TB. Det er en utfordring å sette opp en god turnus med fleksibilitet, og som samtidig ivaretar personalets ønsker og behov. Dette gjelder muligheten til å flytte vakter for å oppnå langfri, i perioder jobbe mer i helger eller ta ferie på et ønsket tidspunkt. At man kan påvirke egen arbeidstid er viktig for å beholde sykepleierne i jobben. Ønsket om arbeidstid varierer ut fra hverdagen til den enkelte og ulike faser i livet. Det kan derfor endre seg fra ett år til et annet. Når de ansatte får være med å sette opp egen turnus, har jeg opplevd at trivselen og arbeidsmotivasjonen har økt. TB belønner de som er fleksible med økt lønn og fritid. Dette er motivasjonsfaktorer som er viktige for noen arbeidstakere. Det som er ugunstig, er når sykepleieren ikke vet om de har fri helgen om to uker, eller blir plassert på helger eller andre vakter som en trenger å ha fri. Dersom arbeidsgiver bruker styringsretten og pålegger sykepleierne å jobbe vakter de egentlig ønsker fri, kan det bli mye ufrivillighet. Det at noen opplyser at det blir lav bemanning på dagvakter er et viktig moment, og tyder på at avdelingen hadde et bemanningsbehov som ble skjult i TB-modellen. Resultatet viser at det er viktig at sykepleierforbundet vurderer og godkjenner arbeidsavtaler for å forhindre at noen arbeidstakere blir utnyttet i et system de ikke ønsker å jobbe i, som ikke er lovlig og som vi skal beskyttes mot av Arbeidsmiljøloven. Jeg er noe skeptisk til modellen, men det er dermed ikke sagt at den ikke kan brukes. Det må være en kontroll med arbeidstiden og det må være full frivillighet for den enkelte sykepleier om en vil delta i denne modellen eller ikke. Samarbeid mellom sykepleierforbundet og arbeidsgiver er viktig slik at de som vil ha TB kan få tilbudet. Man bør kunne få dispensasjon der det er nødvendig for å skape gode akseptable løsninger.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.