• Smerter etter brystkreftbehandling kan vare i årevis

  ... for utvikling av osteoporose og bedrer prognosen). Seneffekter etter kirurgi og behandling for brystkreft kan være av både ... psykisk og sosial art, eller en blanding av flere (2). Noen seneffekter kan komme raskt etter behandling, andre seneffekter kan være ...

  Fagutvikling
 • Lindring av polynevropati etter cellegift

  ... innen onkologi har dessverre også en ulempe i form av ulike seneffekter for pasientene. Cytostatikabivirkninger rammer først og fremst ... innen onkologi har dessverre også en ulempe i form av ulike seneffekter for pasientene. I relativt nyere ...

  Fagutvikling
 • Det siste tabuet om kreft

  ... fikk brystkreft med kronisk tretthet og nervesmerter som seneffekter. Først etter fem år var hun tilbake i jobben som ... Dessuten: Helsedirektoratets rapport «Seneffekter etter kreftbehandling» fra 2017 beskriver ulike senskader med en ... fikk brystkreft med kronisk tretthet og nervesmerter som seneffekter. Først etter fem år var hun tilbake i jobben som ...

  Innspill
 • Oppfølging etter kreftbehandling – på tide å tenke nytt?

  ... kan kvinnene finne informasjon om sin kreftsykdom, mulige seneffekter av behandlingen, tegn på tilbakefall og råd om bedre livsstil. ... som skal fange opp et eventuelt tilbakefall og plagsomme seneffekter. Via dette kan pasientene regelmessig rapportere sine symptomer til ...

  Innspill
 • Fagartikler om senskader

  Seneffekter etter kreftbehandling ... kreftpasienten Seneffekter kan reduseres etter tykk- og endetarmskreft ... Helsepersonell mangler kunnskap om seneffekter Fagartikler om senskader ...

  Nyheter
 • 5 kreftoverlevere forteller: Slik er livet med senskadene

  Nyheter
 • Unnskyld, men har du et par minutter?

  ... press, 2017). Boken har vært med på å sette temaet seneffekter av kreftbehandling på dagsordenen. Jeg delte min ...

  Innspill
 • Overbehandles kreftpasienter?

  ... med det resultatet at pasienten fikk store seneffekter. I noen tilfeller førte det til sekundærkreft, sier Else ... Skanke har ikke møtt pasienter med seneffekter hvor man definitivt kan si at de har vært overbehandlet. – ...

  Nyheter
 • Trodde smertene skyldtes syklingen – det var endetarmskreft

  ... OGSÅ fagartiklene:  Seksualitet etter kreften Seneffekter kan reduseres etter tykk- og endetarmskreft   Ingvald ...

  Nyheter
 • Det ingen sa …

  ... Det har så smått manifestert seg et offentlig ordskifte om seneffekter av kreftbehandling. Det har kommet opp til overflaten at ... det hadde vært en fordel å få informasjon om eventuelle seneffekter tidligst mulig. Når vi har snakket med kreftoverlevere, har dette ...

  Leder Sykepleien