• Barns behov på isolat

  ... å få ernæring i tarmen, ellers atrofierer den og blir sår og kan bli inngangsport for infeksjon. Barnet bør derfor oppmuntres til ...

  Fagutvikling
 • Akademikerne spiser mer fiber

  ... kan ha forebyggende effekt på tilbakevendende magesår og sår i tynntarmen, fordi fiberkomponentene binder gallesyre effektivt, og ...

  Fagutvikling
 • Det hjelper å prate

  ... til det øvrige hjelpeapparatet. Tiden leger ikke alle sår Det er lett å tenke at ting går seg til etter hvert, og at barna ...

  Fagutvikling
 • – En glemt arena?

  ... fordi pasienter med svekket immunforsvar, infeksjoner, sår og økt behov for avansert behandling tidligere blir skrevet ut fra ... de vanligste infeksjonene forekom i urinveier, luftveier og sår. Også andre forskere i USA har funnet at infeksjoner er hyppig i ...

  Fagutvikling
 • Helsefarlig sykepleie

  ... opplevelser. Hun hadde svelgparese med svelgvansker, flere sår i huden, store liggesår, blå flekker og hudavskrapninger, mange ...

  Nyheter
 • Ble dykkersyke på jobb - fikk 5,5 mill. i erstatning

  ... pasientene ble hovedsakelig behandlet for stråleskader og sår. En sykepleierkollega på seksjonen fikk trykkfallssyke på jobb i 2001. ...

  Nyheter
 • Kulturkunnskap inn i sykepleien

  ... problemer må bli satt i fokus om nåtidens og fortidens sår skal leges i det enkelte individ og i fellesskap. Endringstiltak I ...

  Fagutvikling
 • Sykepleier holder tett om egen smitte

  ... rundt bordet. De vil bli redd meg, og forby meg å stelle sår.»  Og slik har livet forandret seg:  -  Jeg kan ikke være meg ...

  Nyheter
 • «Ingen får vaske meg»

  ... Han har store, væskende, infiserte og illeluktende sår, men nekter å vaske seg. Han var en smitterisiko for andre, og en ... og dårlig trivsel grunnet plagsom lukt fra infiserte sår og dårlig hygiene. Mannen representerer også en helserisiko for ansatte, ...

  Nyheter