Ansatte på institusjon mest utsatt for vold

Bildet viser en pleier som går i gangen på en institusjon.
MER ENN POLITI OG FENGSELSBETJENTER: Ansatte i pleie- og omsorgssektoren er mer utsatt for vold og trusler enn andre yrkesgrupper.

3 av 10 rapporterer å ha blitt utsatt for vold og trusler det siste året.

Ansatte i pleie- og omsorgssektoren er mer utsatt for vold og trusler enn andre yrkesgrupper, også mer enn politi og fengselsbetjenter. Det skriver Aftenposten.

– Litt er ikke greit

Over 31 prosent av pleie- og omsorgsarbeidere har rapportert at de har vært utsatt for vold og trusler det siste året. Tallet er høyere enn for ansatte i politi, fengselsvesenet, ved sykehus og folk som jobber med sosial omsorg i for eksempel Nav, skriver avisen.

– Man skal ikke bli vant til å bli utsatt for vold og trusler. Ingen skal bli utsatt for det på jobb. Det er ingen «nedre grense» for hva som er akseptabelt. Litt er ikke greit. Vi har sett at dette kan få tragiske konsekvenser og skal ha nulltoleranse for vold og trusler, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

– Arbeidsgiverne må ta ansvar

Nattevakter og ansatte som er alene med en beboer, har større risiko for å bli utsatt for vold.

Vollheim understreker at det er et arbeidsmiljøproblem, og at arbeidsgiverne må ta ansvar. Hun oppfordrer derfor arbeidsgiverne til å øve på voldssituasjoner.

– Det bør være like naturlig å øve på slike situasjoner som på brann, sier Vollheim.

Les også: 13 000 voldsepisoder på norske sykehjem i fjor

Hva gjør du når pasienten er fly forbanna?

Thomas Nag og Lone Viste, psykiatri, sykepleiere, på Gaustdad sykehus, underviser i MAP-modellen
GIR TIPS: Thomas Nag fra Bergen og Lone Viste fra Stavanger gir råd om henholdsvis deeskalering og selvregulering. 

Hvordan møte aggresjon og vold som sykepleier? Fagmiljøene er blitt enige om en felles standard, opplæringsprogrammet er klart. – Møt følelser med følelser, sier Thomas Nag og Lone Viste.

– Ta meg på alvor, da! roper pasienten.

Han er fly forbanna. Traver rundt på gulvet.

Mannen skrur opp stemmevolumet enda noen hakk:

– Skjønner du ingenting, eller?

Gir tips om deeskalering

Thomas Nag har rollen som fortvilet og sinna pasient. Han er psykiatrisk sykepleier og holder foredrag på Gaustad sykehus i Oslo.

Tilhørerne er likesinnede sykepleiere fra ulike deler i psykiatrien. De tester ut et nytt opplæringsprogram om hvordan personalet kan håndtere aggresjon på beste vis.

Denne bolken handler om deeskalering. Nag vil gi tips og triks til sykepleierne.

– Noe dere kan ha i verktøykassen til å bruke når dere selv står i en ladet situasjon, sier han.

Nag er kvalitetsrådgiver på Klinikk for sikkerhetspsykiatri ved Haukeland universitetssjukehus.

Les også: Selvregulering når det koker: – Jeg var oftere i konflikt med pasientene da jeg var ny

Miljøene har blitt enige om en standard

Opplæringsprogrammet, som heter MAP, er blitt til i et samarbeid mellom de ulike

Les også: