Målfrid J. Frahm Jensen

Målfrid J. Frahm Jensen, har lang erfaring fra psykisk helsefeltet som pasient og pårørende og som tillitsvalgt i brukerorganisasjoner.

Hun var ansatt som erfaringskonsulent ved Helse Stavanger, psykiatrisk divisjon fra 2009 til 2015.

Er i dag medforsker i et doktorgradsarbeid ved UiB, og i rådgivningspanelet til et doktorgradsarbeid ved UiS.

Hun har gitt ut seks diktsamlinger. Er medforfatter i flere fagbøker og hefter innen psykisk helsefeltet.

Ble i 2015 tildelt Tabuprisen fra Rådet for psykisk helse.

Er utdannet hjelpepleier. For mer info se http://is.gd/maalfridwiki