fbpx Cathrine Krøger Hopp til hovedinnhold

Cathrine Krøger

Sykepleier og litteraturkritikerOslo universitetssykehus og Dagbladet Send e-post

Innlegg av Cathrine Krøger som sykepleier og litteraturkritiker i Dagbladet:

– Vårt entydige elendighetsnarrativ

– Elendighetsbeskrivelsene har blitt en egen genre. En kollektiv jeg-stemme som har blitt det eneste legitime narrativ om det å være sykepleier i Norge anno 2022, skriver Cathrine Krøger i dette tilsvaret i debatten etter hennes kronikk «Vår sytende selvforherligelse begynner å bli pinlig».

Cathrine Krøger, litteraturanmelder og sykepleierstudent
– Vi ruster oss for et mulig skrekkscenario

– De mange tiltakene kan ikke kimses av. Vi tangerer snart fjorårets toppnivå på antall covid-19-innleggelser nasjonalt, og igjen stenger OUS ned operasjonssaler, skriver Cathrine Krøger.

Innlegg av Cathrine Krøger som sykepleierstudent og litteraturkritiker:

Tåka ligger fortsatt tykk

Den politiske viljen til å gjøre noe med tåkeprat og teoripress på sykepleiestudiet er fremdeles fraværende i Kunnskapsdepartementet. Klarspråk er overlatt et annet departement, skriver Cathrine Krøger.

Illustrasjonen viser en sykepleier med munnbind og kutte, mot blå bakgrunn.
– Et fag på ville veier

En kikk på førsteklassepensum for sykepleie gir et gløtt inn i en så jålete og kvasiakademisk fagdisiplin at forfatterne umulig kan skjønne hva de egentlig skriver, mener Cathrine Krøger.

Innlegg av Cathrine Krøger som litteraturkritiker i Dagbladet og sykepleierstudent:

Flere mastere? Skrekk og gru

Ved landets største lærested i sykepleie legges det ensidig vekt på teori, fagterminologi, kommunikasjon og etikk - på bekostning av realfag som anatomi og fysiologi.

Innlegg av Cathrine Krøger som fast spaltist:

Bildet viser et portrett av Cathrine Krøger
Flere mastere? Skrekk og gru

Det var overskriften da jeg i 2016 skrev en kronikk som svar på en serie i Aftenposten. Serien avdekket at nyutdannede sykepleiere fikk så liten praksiserfaring på studiet, at mange av dem ikke engang hadde satt en sprøyte. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Lisbeth Normann hadde én løsning; flere mastere. 

Kvinner er kvinner verst

Den selvsagte legepatosen er i ferd med å svinne, og frykten er visstnok at dess høyere kvinneandel på medisin, dess mer synker statusen slik det har gjort med både lærer- og presteyrket.

– Fagspråket gjør det ikke enklere for oss

Det går an å undre seg over hva som foregår i hodet på de menneskene som i fullt alvor tror at CiS Competence Huber med åpne API-er og Single Sign-On (SSO) forenkler vår og pasientenes hverdag.

Annonse
Annonse