fbpx Psykisk helse i fengsel | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykisk helse i fengsel

Sykepleie bak lås og slå

Innsatte i fengsel har krav på samme helsetjeneste som oss utenfor. For sykepleiere som jobber her byr det på utfordringer.
Viser porten inn til Skien fengsel

Sykepleie bak låste dører

Innsatte har krav på samme helsetjeneste som oss utenfor. For sykepleiere som jobber her, byr det på utfordringer.

Jobber med saken

Egne avdelinger for de sykeste innsatte - det kan bli virkeligheten om noen år.

Helse bak murene

Innsatte i norske fengsler er sykere enn snittet av befolkningen, men har samme rettigheter. Helsedirektoratet har laget ny veileder for fengselshelsetjenesten.

80 - 95 innsatte uten helsetilbud

En kartlegging ved norske fengsler viser at det sitter mellom 80 og 95 svært syke innsatte som ikke får den oppfølgingen de har behov for.