fbpx Minneord over Micheline Anne-Marie Thibouville Hopp til hovedinnhold

Minneord over Micheline Anne-Marie Thibouville

Bildet viser Micheline Anne-Marie Thibouville

Født: 23. november 1930 i Paris

Dødsdag: 14. september 2020 i Oslo

Etter lang tids sykdom ble Micheline Anne-Marie Thibouville bisatt i Vestre gravlund nye kapell den 25. september 2020.

Micheline vokste opp i Paris, og som følge av krigen mistet hun hele sin familie i 1945 da hun bare var 15 år gammel. Året etter reiste hun til England for å bli sykepleier, men fikk ikke tatt fatt på utdannelsen før hun ble 18 år. I 1948 begynte hun på Salisbury School of Nurses, og i 1951 var hun ferdig utdannet sykepleier.

I England praktiserte hun sykepleie frem til 1953 hvor hun 8. oktober samme år kom til Senja i Troms. Hun jobbet både som jordmor i distriktet og som sykepleier ved Midtfylkets tuberkulosehjem i Gibostad. Språket lærte hun seg hovedsakelig gjennom kontakt med pasientene og tilegnet seg inntrykk av den norske kulturarven ved å lese Asbjørnsen og Moes eventyr.

Hun likte seg godt i Troms, og 15. juni 1954 kom hun til Tromsø sykehus hvor hun utdannet seg til operasjonssykepleier. Det var under denne tiden hun også giftet seg og senere fikk sine tre første barn. På grunn av ektemannens arbeide flyttet familien en del, og Micheline tok etter hvert arbeide som anestesisykepleier i Trondheim, operasjonssykepleier ved Rikshospitalet i Oslo og senere nattavdelingssykepleier ved Sentralsykehuset i Akershus. Under tiden på Østlandet skilte hun lag fra sin første ektemann og giftet seg senere på nytt. Gjennom dette ekteskapet fikk hun ytterligere to barn.

I tillegg til å være en aktiv yrkeskvinne, gjerne med flere stillinger samtidig, studerte hun gjennom årene pedagogikk, sosiologi og religionshistorie ved Universitetet i Oslo.

Hun hadde forelesninger i sosiologi og sykepleiefag ved sykepleierhøgskolene i Drammen, Aker og Ullevål. Hun var ekstern sensor for de fleste sykepleierhøyskolene på Østlandet og hun var i perioden 1990 til 1992 oppnevnt som medlem i det regionale høyskolestyret for Oslo og Akershus. Micheline hadde et langt ansettelsesforhold ved Sykepleierhøgskolen i Lørenskog. Det var også her hun knyttet sterkest bånd til sine studenter. Hele tiden aktet og æret som en av de aller beste og mest populære foreleserne.

Hun var feminist og kjempet tidlig for kvinners rett til å styre valget av egen prevensjon og tilrettelegging for barnepass slik at enslige mødre kunne praktisere sykepleieryrket. Hun var også opptatt av likestilling i faget og arbeidet for å få menn gjennom sykepleierstudiet. Hun var overbevist om at høyskolens lærere måtte være tilgjengelig i praksisfeltet. Derfor arbeidet hun selv parallelt med lærerjobben både ved Sentralsykehuset i Akershus og ved M3, et lavterskeltilbud for rusmisbrukere i Oslo. Hun var en hardt arbeidende kvinne og alltid lojal til pasientenes og studentenes sak.

Hennes bokhyller bugnet av faglitteratur, spesielt om sykepleie og medisin. Hennes kunnskapsbase var enorm og hun var alltid oppdatert på det siste innenfor fag og forskning. Hungeren etter kunnskap brakte også vennskap og anerkjennelse blant respekterte og toneangivende legespesialister over hele landet.

Hjemmet hennes var alltid åpent og fylt med barn, barnas venner, kjæledyr og ikke minst studenter. Hun var ikke bare barnas mor, men også alle studenters mor. Dette er det mange som er takknemlige for den dag i dag.

Fred med hennes gode minne!

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.