fbpx Sykepleien Forskning blir digital Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning blir digital

Forbundsstyret i NSF har bestemt at Sykepleien Forsknings papirutgave skal avvikles i 2016, og forskningsartikler vil fra neste høst kun presenteres digitalt. Samtidig trapper Sykepleien opp satsingen på forskningsformidling. Redaksjonen har fått styrket staben sin med én forskningsjournalist. Vedkommende skal skrive flere artikler om sykepleieforskning, samt profilere oss bedre gjennom sosiale medier. Vi vet at våre lesere bruker Facebook og vi ønsker å nå ut til flere lesere og få flere deltakere i diskusjoner om aktuell forskning. 


Hvordan skal vi unngå at norske sykepleiere slutter å lese artiklene våre når Sykepleien Forskning ikke ligger tilgjengelig på stuebordet? Jeg spurte noen tilfeldig utvalgte sykepleierstudenter om hva de mente om bare å ha bladet i nettversjon, og de skjønte ikke problemstillingen. En leserundersøkelse stilte følgende spørsmål blant et representativt utvalg av sykepleiere gjort av Ipsos MMI våren 2015: «Dersom Sykepleien kun hadde blitt utgitt digitalt og ikke på papir, hadde du da fortsatt å lese tidsskriftet?» 39 prosent svarte at det kommer an på tidsskriftets digitale kvalitet. 


Vi i redaksjonen går litt urolige inn i 2016, fordi det å bli nettbasert krever en helt ny måte å tenke publisering på, og vi må satse på kvalitet i alle ledd. For å sikre oss vil alle sammendragene til de originale forsk-ningsartikler også bli presentert på egne sider i Sykepleien, med lenke til fulltekstversjonen på nett. I tillegg vil alle medlemmer av NSF få tilsendt e-post med nyhetsbrev som omtaler forskningsartiklene med lenker til nettversjonen. 


Fra januar 2016 vil alle forfattere av originale forskningsartikler få tilbud om oversettelse til engelsk. Den engelske utgaven publiseres parallelt med den norske artikkelen på nett. Målet er å bli indeksert i Pubmed/Medline, noe som vil gjøre det attraktivt for alle sykepleieforskere å publisere hos oss. Sykepleien Forskning vil med denne indekseringen nå ut til et mye større publikum enn i dag, og sykepleieforskning blir lett søkbar og tilgjengelig i den største internasjonale helsedatabasen. 

Det å bli nettbasert krever en helt ny måte å tenke publisering på.
Marit Leegaard

0 Kommentarer