fbpx Jeg ønsker å ta regien i eget liv ved å velge hva jeg ikke skal dele på sosiale plattformer Hopp til hovedinnhold

Jeg ønsker å ta regien i eget liv ved å velge hva jeg ikke skal dele på sosiale plattformer

Bildet til venstre er en kvinne ute i naturen som tar en selfie; bildet til høyre er et par som ser på tv

Med bilder, layout og oppsett kan vi signalisere nærmest hva som helst, skriver Geir H. Bolle.

Nå som sommeren endelig er her, har du sikkert sett dem, alle topptur-hashtaggene på blant annet SoMe-plattformene Facebook og Instagram: #mittfriluftsliv, #liveterbestute, #kroppenmintrivesbestifart

Disse spontane uttrykkene for livsglede og ungdommelighet er ofte ledsaget av spreke bilder av spreke mennesker ikledt spreke farger og gjerne poserende, flyvende, fallende, liggende, sittende eller stående på måter man ikke tenker er vanlig eller mulig.

Kontrast

Hvis man så ser nærmere etter, er det svært ofte noen man kjenner. For min egen del passer beskrivelsen svært godt på flere av mine Facebook- og Instagram-venners statusoppdateringer, og jeg må virkelig studere både bilde og navn før det går opp for meg at dette mennesket har jeg hittil trodd at jeg kjente godt.

Profilen, bildene og historien – eller storyen – forteller imidlertid en hel del som jeg ikke visste om vedkommende.

Profilen, bildene og historien – eller storyen – forteller imidlertid en hel del som jeg ikke visste om vedkommende. Og dette som jeg ikke visste eller kjente til hos vedkommende, står ofte i en viss kontrast til den kunnskapen jeg trodde jeg hadde.

Å bestemme kursen selv

Hvorfor er det slik – og hvordan er det mulig? Et av svarene rommes i nøkkelordet regi.

Som spesialsykepleier innenfor psykisk helsearbeid og rusbehandling har jeg i over tjue år vært vant til å snakke med mine pasienter om viktigheten av at de tar regien i eget liv, at de tar over roret og bestemmer kursen selv.

Jeg mener at det er viktig å avgjøre hva man selv opplever som betydningsfullt i livet – og så la det ligge til grunn for det man vil gjøre eller oppnå. Som småbarns- og tenåringspappa ønsker jeg å formidle viktigheten av å ta ansvarlige og gode valg til mine barn, som etter hvert, og i økende grad, skal stå på egne ben i livene sine.

Forventningene

Men begrepet «ta regien i eget liv» har samtidig i det siste fått et noe annet innhold for meg.

Helt fra den spede begynnelse har jeg vært nysgjerrig på sosiale medier og bruken av dem. Det gikk riktignok mange år fra Facebook kom på banen, til jeg selv tok steget inn i den verdenen, men noe av det første som slo meg – etter at jeg hadde kommet meg inn – var forventningene om at jeg skulle dele av meg og mitt: dele opplevelser, bilder og synspunkter i store og små spørsmål.

Oppmerksomhet kan gjøre godt, noen ganger.

Jeg gjorde da også det i begynnelsen, men etter hvert følte jeg at jeg ikke lenger hadde kontrollen etter at jeg hadde delt. Plutselig kom det «likes», og jeg merket jo at jeg likte det. Oppmerksomhet kan gjøre godt, noen ganger.

Likevel ble det en opplevelse av å utlevere deler av livet mitt på en måte jeg ikke hadde tenkt helt over på forhånd.

På egne premisser

Etter hvert har utbredelsen av sosiale plattformer bare vokst. Ungene har forlatt Facebook, og det er bare oss voksne tilbake. På denne arenaen kan vi i ulik grad leve og spille ut våre kort. Og her kommer regien inn i bildet.

Når jeg eller noen av mine SoMe-venner tar regien i eget liv gjennom svært bevisst å styre hva som skal formidles via Facebook eller Instagram, har vi også den hele og fulle kontrollen på hva som formidles ut.

Avhengig av hvilken måte vi presenterer det på, kan vi signalisere nærmest hva som helst.

Med flotte bilder, fin layout og pent oppsett uttrykker vi ikke bare hva vi har gjort, sett eller tenkt. Vi rammer det også inn og presenterer det på måter som gir inntrykk av noe. Vi signaliserer noe, og avhengig av hvilken måte vi presenterer det på, kan vi signalisere nærmest hva som helst.

På denne måten blir regien et verktøy for ikke bare å styre hva som skal formidles, men også hvordan omgivelsene skal reagere på det. Bevisste valg av hashtagger i kombinasjon med bilder av de riktige klesmerkene kan sammen med layout-apper skape nærmest profesjonelle, reklameliknende presentasjoner.

Det å ta regien i eget liv på sosiale medier kan dermed også bety å forme livet eller måten livet ser ut på utad, etter egne premisser: Vi formidler det vi ønsker at andre skal se.

Velge å ikke dele

Når jeg reflekterer over dette, slår følelsen av å ha et fattigere liv enn andre inn over meg, fordi jeg ikke deler så mye. Er det riktig at jeg ikke har så mye å dele? Både ja og nei.

Jeg gjør jo mange av de samme tingene: Jeg går tur med hunden, skriver meg inn i turbøker her og der, padler kano og bader i vedfyrt stamp. Livet er på mange måter bedre ute, og bålkaffe er fantastisk.

Livet blir ikke fattigere av den grunn.

Men: Jeg ønsker å ta regien i eget liv ved å velge hva jeg ikke skal dele på sosiale plattformer. På den måten opplever jeg at det er mer igjen å dele med de jeg har rundt meg: familien og vennene. Og jeg føler meg mindre oppdelt og utlevert. Livet blir ikke fattigere av den grunn.

Og hvis man likevel må formidle noe, hadde det ikke være morsomt å prøve den litt mer usminkede og ærlige varianten? #liveterbestisofaen #blåsebelgimotbakker #kjørertiljobbenfordijegerlat

Fortsatt riktig god sommer!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse