Det er ikke riktig at vi foreslår å fjerne plikten til skolehelsetjeneste

Bildet viser et barn som står på et hjertet - tegnet med kritt - i skolegården.
NAVET I SATSINGEN: En tverrfaglig skolehelsetjeneste bør være navet i satsingen på folkehelse og livsmestring som nå er forankret i fagfornyelsen, skriver Stoltenbergutvalget.

Vi takker for svaret på vår kronikk fra Kristin Waldum-Grevbo, men samtidig ønsker vi å påpeke feil. Det er ikke riktig at vi foreslår å fjerne plikten til skolehelsetjeneste, skriver Camilla Stoltenberg og kolleger. 

Utvalget foreslår å forankre skolehelsetjenesten i kommuneloven og deretter utrede om noen av særlovgivningene bør oppheves eller beholdes. Plikten vil stå ved lag gjennom en plikt til flerfaglig arbeid.

Videre, som svar på vår kronikk, skriver Kristin Sofie Waldum-Grevbo at vi ikke kommenterer utdraget om helsesykepleieres kompetanse. Det gjør vi. Dette avsnittet i vår utredning syns vi ikke var særlig godt, og vi mener NSFs beskrivelse av kompetansen er mye bedre.

Ros med innhold

Den tredje feilslutningen er at vi kommer med ros uten innhold. Vi konstaterer at utbyggingen av skolehelsetjenesten har hatt positive virkninger og viser til studien til Abrahamsen, Ginja og Riise (2018) som, blant annet, finner to prosent økt fullføring av videregående opplæring blant elever fra kommuner som satset på dette.

Dette er innholdsrik og faglig begrunnet ros til skolehelsetjenesten fra vår side. I NOU 2019:3 bruker vi denne kunnskapen til å argumentere for en styrking av skolehelsetjenesten.

Ønsker diskusjon

Så konstaterer vi at NSF er uenig i noen av Stoltenbergutvalgets konklusjoner. Det er uproblematisk for oss. Vi er som tidligere nevnt ikke skråsikre på våre forslag og mener at det er sunt med videre diskusjon om hvordan skolehelsetjenesten bør organiseres og virke.

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget hadde tung fagkompetanse innen både helse- og utdanningsfeltet, men var uten sykepleiere. Vi mener at man ikke må ha «erfaring fra feltet» for å ha meninger om skolehelsetjenesten, men at diskusjonen også er tjent med synspunkter fra fagfolk utenfor egne rekker.

Tverrfaglig samhandling

Med et mandat om å bedre kjønnsforskjeller i skolen, var det nærliggende for utvalget å inkludere en tjeneste med så stor betydning for elevenes trivsel, helse og læring i våre diskusjoner.

En tverrfaglig skolehelsetjeneste bør være navet i satsingen på folkehelse og livsmestring som nå er forankret i fagfornyelsen. Da bør skolehelsetjenesten inn som en del av skolens helhetlige satsing på læringsmiljø.

Les også:

Vi går daglig i bresjen for samarbeid og samordning av tilbud til barn og unge

Bildet viser skoleelever som går i samlet tropp
SAMHANDLING: Innlegget til Camilla Stoltenberg understreker behovet for flerfaglig samarbeid, som om det er noe NSF ikke anerkjenner. Faktum er at helsesykepleierne har bidratt sterkt til at hele 12 av anbefalingene i de nye retningslinjene for skolehelsetjenesten omhandler samhandling med skolen, skriver Waldum-Grevbo.

Det skal mer enn ros til for å imponere meg når barnas egen skolehelsetjeneste står på spill, skriver Kristin Sofie Waldum-Grevbo i et tilsvar til Camilla Stoltenbergs innlegg.

«Vi er mektig imponert over innsatsen helsesykepleierne gjør», skriver Camilla Stoltenberg i et innlegg i Sykepleien. Dette utsagnet kommer som svar på de kritiske og konkrete spørsmålene vi – gjennom Norsk Sykepleierforbunds (NSFs) høringssvar – har stilt til deler av Stoltenbergutvalgets rapport. Det skal mer enn ros til for å imponere meg når barnas egen skolehelsetjeneste står på spill.

Innlegget understreker behovet for flerfaglig samarbeid, som om det er noe NSF ikke anerkjenner. Helsesykepleiere går daglig i bresjen for samarbeid og samordning av tilbud til barn og unge. Helsesykepleierne har bidratt sterkt til at hele 12 av anbefalingene i de nye retningslinjene for skolehelsetjenesten omhandler samhandling med skolen.

Reagerer kraftig

Det NSF har reagert aller kraftigst på er at utvalget foreslår:

  • At det faglige og administrative ledelsesansvaret for hele skolehelsetjenesten bør overføres til skoleledelsen.
  • Å fjerne bestemmelsene
  • ...
Les også: