fbpx Det er ikke riktig at vi foreslår å fjerne plikten til skolehelsetjeneste Hopp til hovedinnhold

Det er ikke riktig at vi foreslår å fjerne plikten til skolehelsetjeneste

Bildet viser et barn som står på et hjertet - tegnet med kritt - i skolegården.

Vi takker for svaret på vår kronikk fra Kristin Waldum-Grevbo, men samtidig ønsker vi å påpeke feil. Det er ikke riktig at vi foreslår å fjerne plikten til skolehelsetjeneste, skriver Camilla Stoltenberg og kolleger. 

Utvalget foreslår å forankre skolehelsetjenesten i kommuneloven og deretter utrede om noen av særlovgivningene bør oppheves eller beholdes. Plikten vil stå ved lag gjennom en plikt til flerfaglig arbeid.

Videre, som svar på vår kronikk, skriver Kristin Sofie Waldum-Grevbo at vi ikke kommenterer utdraget om helsesykepleieres kompetanse. Det gjør vi. Dette avsnittet i vår utredning syns vi ikke var særlig godt, og vi mener NSFs beskrivelse av kompetansen er mye bedre.

Ros med innhold

Den tredje feilslutningen er at vi kommer med ros uten innhold. Vi konstaterer at utbyggingen av skolehelsetjenesten har hatt positive virkninger og viser til studien til Abrahamsen, Ginja og Riise (2018) som, blant annet, finner to prosent økt fullføring av videregående opplæring blant elever fra kommuner som satset på dette.

Dette er innholdsrik og faglig begrunnet ros til skolehelsetjenesten fra vår side. I NOU 2019:3 bruker vi denne kunnskapen til å argumentere for en styrking av skolehelsetjenesten.

Ønsker diskusjon

Så konstaterer vi at NSF er uenig i noen av Stoltenbergutvalgets konklusjoner. Det er uproblematisk for oss. Vi er som tidligere nevnt ikke skråsikre på våre forslag og mener at det er sunt med videre diskusjon om hvordan skolehelsetjenesten bør organiseres og virke.

Diskusjonen er også er tjent med synspunkter fra fagfolk utenfor egne rekker.

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget hadde tung fagkompetanse innen både helse- og utdanningsfeltet, men var uten sykepleiere. Vi mener at man ikke må ha «erfaring fra feltet» for å ha meninger om skolehelsetjenesten, men at diskusjonen også er tjent med synspunkter fra fagfolk utenfor egne rekker.

Tverrfaglig samhandling

Med et mandat om å bedre kjønnsforskjeller i skolen, var det nærliggende for utvalget å inkludere en tjeneste med så stor betydning for elevenes trivsel, helse og læring i våre diskusjoner.

En tverrfaglig skolehelsetjeneste bør være navet i satsingen på folkehelse og livsmestring som nå er forankret i fagfornyelsen. Da bør skolehelsetjenesten inn som en del av skolens helhetlige satsing på læringsmiljø.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse