fbpx Som praksisveileder må jeg ha et godt verktøy til å vurdere studentene Hopp til hovedinnhold

Stemmen fra praksis Som praksisveileder må jeg ha et godt verktøy til å vurdere studentene

Bildet viser en pasient som ligger i en sykehusseng mens to sykepleiere og en lege står ved siden av. Legen skriver på et skjema.
OPPNÅDD MÅLENE? Det er en utfordring å vurdere studentenes læring i praksisstudier i sykepleie, både nasjonalt og internasjonalt. Foto: Doug Olson / Mostphotos

Det er viktig at vurderingsskjemaet er lett å forstå og enkelt å bruke, skriver intensivsykepleier Marita Melbye.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

I flere år har jeg veiledet sykepleierstudenter, både bachelorstudenter og sykepleiere i videreutdanning, i praksisstudier på intensivavdelingen. Jeg har erfart hvor vanskelig det kan være å vurdere om en student har oppnådd ønsket læringsutbytte.

Opp gjennom årene har det blitt brukt ulike skjemaer for å vurdere studentene, men de har vært vanskelige å forstå. Verktøyene har ikke alltid vært gode nok til å sikre en tilfredsstillende måloppnåelse i praksis. I artikkelen til Kydland og Nordstrøm, Nytt skjema er egnet til å vurdere praktiske studier i sykepleie, fremkommer det at det er en utfordring å vurdere studentenes læring i praksisstudier i sykepleie, både internasjonalt og nasjonalt.

Hva innebærer vurdering?

Når vi som veiledere skal vurdere sykepleierstudenter, innebærer det at vi både skal vurdere studentene underveis i praksisstudiene på avdelingen og hjelpe dem til å se hvordan de kan oppnå de ønskede læringsutbyttene for å få praksisen godkjent. En slik vurdering kalles  formativ vurdering. Praksisveiledning innebærer også at veilederen til slutt skal vurdere hvorvidt studenten har tilfredsstillende måloppnåelse, kalt summativ vurdering.

Når bachelorstudenter i sykepleie har praksisstudier på en intensivavdeling, kan det være ekstra utfordrende for meg som veileder siden studentene da er på en spesialavdeling der vi arbeider med spesialsykepleie i tillegg til grunnleggende sykepleie.

Trenger enkelt skjema

Som veileder må vi være bevisste på ikke å sette høyere krav til studenten enn det som faktisk er målene for praksisstudiene på bachelornivå, men heller ikke for lave krav. Derfor er det meget viktig for meg som praksisveileder å ha et godt verktøy for vurdering. Det er også viktig at et vurderingsskjema er lett å forstå og enkelt å bruke.

Studien som artikkelen refererer til, konkluderte med at både studenter og veiledere var fornøyde med et nytt vurderingsskjema for praksisstudier. Dette nye vurderingsskjemaet var basert på prinsippene for Assessment for Clinical Education (AssCE). AssCE ble utviklet for å sikre at studenter blir vurdert ut fra læringsutbyttene i praktiske studier for bachelorutdanningen i sykepleie.

Både studenter og veiledere var fornøyde med et nytt vurderingsskjema for praksisstudier.

Det nye skjemaet definerte læringsaktiviteter for å tydeliggjøre hva som forventes av studenten. Det kunne sikre progresjonen gjennom studieløpet. Hensikten var å oppnå enighet og validitet i vurderingen.

Vil innføre skjemaet på avdelingen

Vurderingsskjemaet virker enkelt å bruke siden hvert vurderingsområde skal krysses av på en skala med nivåer av måloppnåelse. Veilederen og studenten skal fylle ut skjemaet i forkant av en midt- og sluttvurderingssamtale, slik at det kan danne grunnlag for at læreren skal kunne vurdere måloppnåelsen.

Avkrysningsskjemaet kan være positivt i og med at det ikke vil gi rom for praksisveilederens subjektive fortolkning av hvilken kompetanse en student har oppnådd i praksis.

For meg som praksisveileder vil skjemaet kunne bidra til at det blir lettere å synliggjøre hvordan en student har utviklet seg gjennom praksisperioden, og hvilke områder studenten trenger mer trening i.

Det vil også kunne forenkle sluttvurderingen fordi det blir tydeligere hvorvidt studenten har oppnådd det forventede læringsutbyttet. Dette vurderingsskjemaet vil jeg jobbe for å få innført i praksisstudiene på vår intensivavdeling!

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.