fbpx Jeg vil lese om det som er bra med sykepleieryrket Hopp til hovedinnhold

Jeg vil lese om det som er bra med sykepleieryrket

Bilde av en jente som lager et hjerte med hendene sine

Som sykepleierstudent er jeg oppmerksom på hva som skrives om yrket i mediene. Jeg og mine medstudenter registrerer mye negativt. Hvorfor skrives det så lite om de positive sidene ved yrket?

I en meningsmåling på Instagram spurte jeg: «Synes du det er for mye fokus på det negative innen sykepleieryrket?». Av 156 stemmer, svarte 123 «ja» og 33 «nei».

Det skrives mange artikler om lav bemanning og hvor mye stress som følger med yrket. Det kan raskt bli en ond sirkel. Konstant lav bemanning gjør sykepleiere slitne, noe som fører til sykemeldinger. Resultatet er at vikarer leies inn. Men vikarer kan også bli slitne og stresset av arbeidstyngden og
-mengden. Dette er realiteten. Og samtidig som det prates om de negative sidene ved yrket, er det lite handling.

Mye dårlig nytt

Deltidsstillinger, lav lønn, kutt, nedleggelser og mye stress. Det er stor mangel på sykepleiere i Norge. Ifølge NSF vil vi mangle om lag 30 000 sykepleiere i Norge om 20 år dersom det ikke tas grep. En av fem sykepleiere slutter i løpet av sine første ti år i jobb, ifølge forskere i Statistisk sentralbyrå som har fulgt sykepleiernes bevegelser i arbeidslivet.

Jeg velger å vektlegge alle de positive sidene.

Kanskje gjør alle de skremmende artiklene at sykepleierstudenter går inn i yrket med en negativ holdning til det å være sykepleier, noe som i verste fall gjør at de slutter innen ti år. Jeg velger å vektlegge alle de positive sidene ved det å jobbe i helsevesenet og skriver til deg som har valgt samme yrkesvei.

Mye som er bra

Hva gjorde at akkurat du ville bli sykepleier i utgangspunktet? Var det fordi du er glad i mennesker og hadde et ønske om å møte alle typer mennesker i alle slags situasjoner? Ville du føle at du var til stede og til hjelp for syke mennesker og deres pårørende? Ønsket du å pleie den døende pasienten og hjelpe ham/henne med plagene?

Ville du hjelpe syke mennesker og bli friske? Eller ville du ta med sykehjemspasienten ut på trilletur i sola og se at han/hun lyse opp av glede? Dette er noen av årsakene til at vi studenter ønsket oss inn på sykepleiestudiet. Men det kan virker som om det positive overskygges av det negative. Og at det positive ikke får like mye oppmerksomhet.

Verdens beste yrke

Jeg har selv kjent på underbemanning og stress på jobb, og da jobbet jeg bare noen få ekstravakter og var lettet over at jeg ikke hadde 100 prosent stilling. Ja, yrket er slitsomt, men hver arbeidsdag har sine lyspunkter, og jeg er så glad for at jeg valgte akkurat dette yrket.

Det føles bra å utgjøre en forskjell – å være til hjelp for pasienter som ikke klarer seg selv. Å føle mestring på jobb hver dag, det er jo sånn det skal være? Man skal trives på jobb!

Vi ønsker oss flere gladsaker.

Det er mye som kan endres i helsesektoren. Stort og smått. Det er bra at problemstillinger i sykepleieryrket kommer frem i lyset, men vi ønsker oss flere gladsaker. Oppslag som motiverer oss og som får oss til å føle glede over å ha valgt et riktig yrke. Det finnes jobber som er bedre betalt og som har bedre vilkår, men jeg – personlig – er overbevist om at det ikke finnes yrker som gir så mye glede som sykepleieryrket.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse