fbpx Kommunesykepleier kan bli en nasjonal hit Hopp til hovedinnhold

Kommunesykepleier kan bli en nasjonal hit

SYKEHJEM: Undersøkelsen viser at beboere stort sett føler seg trygge på sykehjemmet.
Ansettelse av en kommunesykepleier kan være en klok vei framover, mener hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune, Torbjørn Solberg. Foto: Dajana Avdagic

2019 blir Trondheim arena for en nyvinning som kan få nasjonale konsekvenser. Kan kommunesykepleier bli en hit?

Norske kommuner sliter med å sikre sykepleiere tilstrekkelig kompetanse til å ivareta en stadig mer avansert kommunehelsetjeneste. Trondheim har færrest sykepleierårsverk sammenligna med antall innbyggere i større norske byer. Det viser den såkalte ASSS-statistikken mellom kommuner. Nå skal det tilsettes en egen overordna koordinerende og fagrådgivende kommunesykepleier. Hvilken forskjell kan en slik stilling utgjøre?

– Vi holder oss med flere kommuneleger, det er også lovpålagt. Likevel er det et opplagt behov for å styrke sykepleiefaget i våre tjenester, og denne stillinga kan bidra til en bedre ressursutnyttelse, mener byens ordfører Rita Ottervik. Jeg er enig. Hun setter ord på det som de styrende sentrum-venstrepartiene i trønderhovedstaden samlet foreslår i sitt budsjett for 2019: Tydeligere fokus på faglig ressursbruk. Et samla bystyre har over lengre tid etterlyst en satsing på rekruttering og økt sykepleierkompetanse i kommunen, og nå får vi det hele i en flunkende ny innpakning.

Rekruttere og beholde

«Rekruttering og kompetanseutvikling» er overskrifta i budsjettforslaget som altså er et tillegg til Rådmannens forslag for kommunal pengebruk i 2019. Det vil koste 1 million kroner, I forslaget heter det at: «Trondheim kommune skal framstå som en attraktiv arbeidsplass, og har i likhet med de øvrige storbykommuner utfordringer med å beholde og rekruttere sykepleiere og vernepleiere. Sentrum-venstrepartiene vil derfor etablere en stilling som kommunesykepleier som skal ha det overordnede ansvaret for kvaliteten og kvalitetsutviklingen for det sykepleierfaglige arbeidet i kommunen. Andre tiltak det skal arbeides med er kompetanseutvikling samt tydeliggjøring av arbeidsoppgavene – rett kompetanse på riktig sted.»

Dette er i mine øyne vesentlig av minst to grunner: Faglig rekrutteringsfokus og konkurransedyktig lønn. Rekrutteringsarbeid for sykepleiere defineres nå endelig som en byomfattende oppgave med en faglig forankring. Norsk Sykepleierforbunds tillitsvalgte vet at sykepleiere gjerne rekrutteres bedre i flokk, med lønn en kan leve av og med en jobb som gir faglige utviklingsmuligheter. Videre ser vi at kommunalt ansatte sykepleiere sakker akterut i lønn sammenligna med kolleger ved sykehus.

Flere fagpersoner

Det tør være kjent at veien er kort til storesøster St. Olavs hospital på Øya, men vi i primærhelsetjenesten ønsker primært å være der vi er. Av faglige årsaker, vi synes at den multisyke pasienten med ulike diagnoser er utfordrende. Kronikeren som holder seg selvgående med faglig støtte og veiledning. Rådgivende virksomhet som helsesykepleiere daglig bidrar med. Den sammensatte virksomheten i helsevesenet som finner sted i folks egne hjem.

Vi tar pulsen på livet der folk bor, derfor vil vi gjerne fortsette med det. Men ikke til enhver pris. Manglende faglige treffpunkt, manglende faglige karriereveier, og lønn som ikke er konkurransedyktig verken med nabokommuner eller sykehus er problemene. Dette krever innsyn, forståelse og felles innsats. Det kan en Kommunesykepleier faktisk bidra med.

Kritiske blikk

Nye tider krever omstilling. Omstilling fordrer at vi ser på dagens samfunnsroller med kritiske blikk. Innen helsetjenesten er sykepleiere et lim som behøver økt fokus. Trondheim Kommunes nye kommunesykepleier kan derfor bli en nasjonal hit. Det finnes en rekke historier om dyktige fagpersoner, sykepleiere, som slutter i yrket på grunn av arbeidspress og manglende mulighet til et sosialt liv. Retten til åtte timers søvn er under stort press for turnusarbeideren. Slikt skremmer, og hindrer yrkesutøvers egen livskvalitet.

Norsk Sykepleierforbund har videre vist til at en av fem sykepleiere slutter i yrket i løpet av de første ti årene. 20 prosent svinn av en nasjonal mangelvare på grunn av manglende verdsetting er elendig samfunnsøkonomisk styring. Ressursene er knappe, og må benyttes bedre.

Ansettelse av en kommunesykepleier kan være en klok vei framover. Trondheim leder an.

(Kronikken er først publisert i Adresseavisen lørdag 15.12.2018)

 

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.