fbpx Pasientens temperatur og forebygging av hypotermi blir godt ivaretatt Hopp til hovedinnhold

Pasientens temperatur og forebygging av hypotermi blir godt ivaretatt

Parkinson-operasjon, Rikshospitalet, OUS
Hjerneoperasjon

For å forebygge hypotermi samarbeider operasjons- og anestesisykepleierne om å få på plass varmluftsteppet så raskt som mulig, skriver Anne-Line Kjos Sollie.

I forskningsartikkelen Preoperativ oppvarming med varmluftsteppe forebygger hypotermi under operasjon retter Broback og medarbeidere oppmerksomheten mot anestesisykepleierens ansvar for å forebygge hypotermi hos operasjonspasienten. Forfatterne trekker frem anestesiologiske utfordringer og komplikasjoner operasjonspasienten kan bli utsatt for ved utilsiktet hypotermi.

Dette ansvaret er pålagt anestesisykepleieren gjennom punkt 5 i Norsk standard for anestesi samt gjennom helselovgivningens § 4. Det er verdt å merke seg at Trygg kirurgi, som bygger på anbefalingene til Verdens helseorganisasjon (WHO), også retter oppmerksomheten mot utilsiktet hypotermi og forebyggende tiltak i forbindelse med innledning av kirurgi på de fleste sykehus i Norge i dag.

Flere faktorer kan gjøre pasienten kald

Jeg jobber som anestesisykepleier på Radiumhospitalet i Oslo. Her blir det gjort flere tiltak for å holde pasienten normaltemperert. Operasjonssengen blir preoppvarmet før vi henter inn operasjonspasienten. Til dette benytter vi et varmluftsteppe som vi legger på operasjonsbordet med et varmeteppe over.

Når pasienten kommer inn på operasjonsstuen, er operasjonsbordet godt og varmt, og pasienten blir dekket med varmeteppet når han eller hun kommer over på bordet. Når vi har montert overvåkningsutstyr og klarert pasienten, dekker vi pasienten med varmluftsteppet, som blir liggende på til operasjonen er over.

Vi som møter pasienter i forbindelse med at de skal til operasjon, vet at de kan være nervøse og grue seg. De har ofte ventet en stund. Ligget lenge stille i sengen, ikke fått spist og er i ukjente omgivelser, ofte i uavklarte situasjoner. Disse ubehagelige faktorene kan forsterke opplevelsen av kulde, og i noen tilfeller føre til at pasienten blir kald.

Vi som møter pasienter i forbindelse med at de skal til operasjon, vet at de kan være nervøse og grue seg.

Stress er en tilstand som styres av det autonome nervesystemet. Er man stresset, skifter man gjerne mellom å være varm og kald. Hjerterytmen og ventileringen øker, blodkarene trekker seg sammen, og musklene strammes. Kroppen tar en sjefsavgjørelse om hvilke organer som skal holdes varme når det blir kaldt. Kroppen prøver å holde varmen i de viktige indre organene som hjerte, hjerne, lever og nyrer.

For å opprettholde den indre varmen, minsker blodsirkulasjonen til huden. Det gjør at huden blir kald, og vi føler oss kalde. En operasjonsstue som har normal temperatur og en operasjonsseng som er oppvarmet, vil være med på å forebygge utilsiktet hypotermi samtidig som pasienten kan oppleve mindre ubehag og stress.

Flere som passer på

Min erfaring som anestesisykepleier er at pasientens temperatur og forebygging av hypotermi blir godt ivaretatt, og at det jevnt over er et godt teamarbeid på operasjonsstua når det gjelder å forebygge hypotermi. Men jeg har også sett at det kan variere i hvilken grad forebyggende tiltak mot utilsiktet hypotermi blir gjennomført, og at det er forskjeller på hvilke hjelpemidler som blir benyttet. I mange tilfeller kan årsaken være rutiner og prioriteringer som ligger utenfor anestesisykepleierens beslutningsmyndighet, som begrenser anestesisykepleierens muligheter.

Det er jevnt over et godt teamarbeid på operasjonsstua når det gjelder å forebygge hypotermi.

På min arbeidsplass er det et godt samarbeid mellom operasjonssykepleierne og anestesisykepleierne når det gjelder å forebygge utilsiktet hypotermi hos operasjonspasienten. Det er fint å vite at vi er flere som passer på, og at vi sammen kan sørge for at varmluftsteppet kommer på plass så rask som mulig.

Vi vet at anestesisykepleieren ikke alene har ansvar for å forebygge utilsiktet hypotermi. Men vi kan kanskje bli enda flinkere til å engasjere oss og benytte de mulighetene vi har for å oppnå at pasienten opprettholder normaltemperatur gjennom operasjonsforløpet ved å komme med forslag og ta initiativ.

Studien til Broback og medarbeidere er viktig fordi hypotermi kan føre til alvorlige komplikasjoner peroperativt og gi store utfordringer i det postoperative forløpet. Studien gir oss oppdatert kunnskap og er en påminnelse om tiltak som er nyttige og nødvendige på et felt vi med fordel kan ha større oppmerksomhet på.

Les hele artikkelen her: Preoperativ oppvarming med varmluftsteppe forebygger hypotermi under operasjon

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse