fbpx Handler ut fra kunnskapen man har Hopp til hovedinnhold

Handler ut fra kunnskapen man har

Hva lærer ungdom om sine egne og andres grenser i forhold til seksualitet, spør helsesøster Sunniva Solhaug Fjelldal.

De siste dagene har det vært mye debatt om straffenivået i voldtektssaker. Såkalte sovevoldtekter som ofte opptrer på fest blant ungdom. Særlig debatt har det vært rundt saken der tre menn ble anklaget for en gruppevoldtekt.

Hadia Tajik sier i en  artikkel i VG at «frifinnelser i saker om seksuelle overgrep kan skyldes uakseptable holdninger blant dem som behandler sakene i retten».

Hvor stammer eventuelt disse holdningene fra? Og hvilke holdninger er det blant de unge, hva vet ungdom om sine egne og andres grenser i forhold til seksualitet?

Lite undervisning om seksuell helse

Som nyutdannet helsesøster er dette en interessant diskusjon da det er ønskelig å sette søkelys på helseopplysningen som blir gitt på skolen.

Helsesøster har ansvar for å formidle og opplyse om seksuell helse. I veilederen utarbeidet av Helsedirektoratet, står det at grunnlaget for utvikling av seksuell selvråderett og mestring legges tidlig i barneårene. I  forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten står det at helsestasjons- og skolehelsetjenestens tilbud til barn og ungdom 0 - 20 år skal omfatte blant annet opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper, som blant annet kan omfatte helseopplysning i seksuell helse.

I veilederen er det et anbefalt program for skolehelsetjenesten som viser til at man i 8. og 10. klasse burde ha undervisning i seksuell helse og legning, samt i alle årene på videregående skole. Det er viktig å poengtere at dette er et anbefalt program, ikke fastsatt.

Oppmuntre foreldrene

Er denne helseopplysningen i seksuell helse nok, og grunnleggende nok, til at ungdom forstår hva seksuell helse innebærer, og hva grenser faktisk er? 

Jeg skal ikke uttale meg på bakgrunn av alle kommuner i Norge, og hvordan skolehelsetjenesten i ulike kommuner og skolene samarbeider om denne undervisningen, men jeg ønsker å sette søkelys på det.

Jeg tør påstå at en del holdninger som dannes i ungdomsgrupper ikke alltid vil komme godt nok opp i et faglig lys, der dette jevnlig kan diskuteres og sette fokus på i et helseforebyggende perspektiv. Veilederen sier også at det er viktig at vi som helsesøstre oppmuntrer foreldre til å samtale med barna om seksuell utvikling gjennom hele oppveksten og det er viktig å poengtere at dette er ikke noe de kan fraskrive seg. 

Kan det være for lite ressurser i skolehelsetjenesten til å bruke mer tid på et slikt viktig tema som seksuell helse? Eller at politikere i noen kommuner velger å ikke bruke like mye ressurser i skolehelsetjenesten?

Hva er seksuell handling?

I seksualundervisningen skal både anatomi, fysiologi, prevensjon, seksuell legning, grenser, seksuell helse og identitet snakkes om på  en helseopplysningstime. Denne timen kan vare fra en skoletime til mer, alt etter hva helsesøsteren i kommunen har ressurser til, og hva skolene selv ønsker i samråd med skolehelsetjenesten.

Advokat Harald Stabell sier til  Klassekampen  at «i saker der det er snakk om unge mennesker, rus og hvorvidt man har motsatt seg handlingen, kan meddommerne tenke at det blir veldig ille for det unge mennesket å starte voksenlivet med fire år i fengsel for voldtekt».

Jeg spør, hva med å bruke mer ressurser på de unge i skolehelsetjenesten med økt fokus på seksuell helse, rus, grenser, hva en seksuell handling faktisk er - slik at problemstillinger som denne kan unngås? 

Må forebygge

Jeg vil understreke at jeg ikke tar noen del i saken der tre menn ble tiltalt for voldtekt, men den har skapt et stort fokus i media. Sovevoldtektsaker burde blitt forebygget ved mer grunnleggende kunnskap om seksuell helse, grenser og ikke minst holdninger. En må finne grobunnen i disse holdningene slik at voldtekt unngås. Slike ting må diskuteres jevnlig med ungdommer, ikke bare gjennom to helseopplysningstimer på ungdomsskolen.

Hva innebærer ordet grense?

Økt fokus, mer seksualundervisning og gruppesamtaler med elever vil være med å forebygge eventuelle seksuelle overgrep fordi man har snakket godt nok om det og har en forståelse av hva ordet  grense innebærer.

Jeg ønsker ikke med dette å kritisere skolehelsetjenester i kommuner, men sette fokus på hvor viktig seksuell helse er i det forebyggende arbeidet. Det handler om å videreformidle kunnskap som kan diskuteres og reflekteres over slik at det blir kunnskap som forblir. Jeg vil avslutte artikkelen med en setning fra en rapport utviklet av Statens Helsetilsyn: Å ha helse innebærer å ha kunnskap om sunnhet, og sunnhet blir betegnet som en sunn innstilling og vilje til å handle «hälsosamt».

Man handler ut fra den kunnskapen man har. 

Anatomi, fysiologi, prevensjon, seksuell legning, grenser, seksuell helse og identitet snakkes om på en time.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse