fbpx Åpen tilgang til forskningsartikler? Hopp til hovedinnhold

Åpen tilgang til forsknings­artikler?

Låste og ulåste hengelåsikoner som ligner på knapper på et tastatur - open access

Myndighetene har som mål at all forskning skal være fritt tilgjengelig innen 2020. Men hvem skal finansiere den?

Alle forskningsartikler som er publisert i Sykepleien Forskning, har alltid vært fritt tilgjengelige for alle i vår nettutgave. Jeg har fått spørsmål og kommentarer på om det betyr at vi har åpen tilgang til våre artikler og dermed kan bli definert som et vitenskapelig Open Access-tidsskrift. Svaret på det første er ja og på det neste nei. 

Forskning fritt tilgjengelig for alle

Hva betyr egentlig Open Access i vitenskapelig sammenheng? Open Access som begrep kan oversettes til ethvert digitalt materiale som er fritt tilgjengelig på internett. Når vi bruker begrepet om vitenskapelig publisering, innebærer det at artiklene blir fritt tilgjengelige for alle i en digital utgave av tidsskriftet. 

Nye retningslinjer

I juni 2016 la Kunnskapsdepartementet frem forslag til Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Utgangspunktet var at når forskning er betalt av det offentlige, er det problematisk at resultatene ikke blir gjort offentlig tilgjengelige. I 2015 var det bare 16 prosent av norsk forskning som var åpent tilgjengelig for alle, og målet er at innen 2020 skal all forskning ha åpen tilgang. Fordelen med Open Access for forskere og andre interesserte er at forskning blir like tilgjengelig for alle, uavhengig av store nasjonale og internasjonale forlags abonnementspraksis. Du trenger heller ikke være ansatt på en institusjon med et bibliotek som gir deg åpen tilgang til de artiklene du trenger. 

Forskeren må ta kostnaden

En vesentlig endring med vitenskapelig Open Access er at det er forfatteren (= forskeren) eller hennes arbeidsgiver som må ta kostnaden med å publisere artikkelen. Forslaget til Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater innebærer at det er ønskelig å utvikle en kultur der kostnader til åpen publisering helt naturlig inngår som en del av budsjettet for all forskningsaktivitet. I dag er det slik at universitets- og høyskolesektoren har egne fond som finansierer vitenskapelig publisering fordi den enkelte forsker ikke skal betale for dette selv. Avgiften per artikkel kan variere fra noen få tusen kroner til flere titusener. Hvis du er ansatt ved et norsk universitet eller en norsk høyskole, kan du søke om midler fra det lokale Open Access-fondet. 

Viktig med god kvalitetskontroll

Men hva gjør du hvis du forsker i et land uten slike fond? Hva gjør en mastergradsstudent uten forskertilhørighet? En annen bekymring er ofte knyttet til såkalte «rovtidsskrifter» med tvilsom kvalitetskontroll. De opererer på et rent kommersielt grunnlag ved å bruke en modell som inviterer til korrupsjon: Lag en spennende tittel, aksepter noen artikler, krev en høy avgift og publiser artikkelen på «din» nettside. Samtidig vet vi at forskere har høyt press på seg til å publisere stadig mer for å få forskerstillinger og finansiering. Det er derfor svært viktig med god kvalitetskontroll av det tidsskriftet du ønsker å publisere i. Det er også viktig at vi fortsetter med åpen og uavhengig fagfellevurdering. 

Medlemmene finansierer

Sykepleien Forskning er derfor et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang for alle som er interessert i sykepleieforskning. Vi er ikke et vitenskapelig Open Access-tidsskrift, fordi hos oss er det gratis både å publisere og lese våre artikler. Vi har også åpen fagfellevurdering av alle forskningsartikler. Det er NSF som står som garantist for åpen tilgang finansiert via medlemmenes kontingent. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse