fbpx Kunne det friste med en 14,08 prosent stilling? Hopp til hovedinnhold

Kunne det friste med en 14,08 prosent stilling?

14, 26 og 36. Dette er verken stilkarakterer eller Lotto-tall. Det er prosenter på stillingsstørrelser som nå skal lokke Østfolds sykepleiere til kommunehelsetjenesten.

Sykepleierforbundet i Østfold har nettopp undersøkt arbeidsmarkedet for sykepleiere i fylket. Et søk på Østfold-kommunenes hjemmesider viser at kun 35 prosent av de ledige sykepleierstillingene er hele. I Moss kommune er 3 av 18 ledige sykepleierstillinger hele. I Fredrikstad er det 7 av 18, mens i Halden er 5 av 14 hele. Skiptvet er unntaket – her søkes det etter sykepleiere i hel stilling. Mens i Aremark kan sykepleiere på jakt etter ny jobb velge mellom fire stillinger fra 14,08 til 77,35 prosent.

Hvilken arbeidsgiverpolitikk speiler det? Og hvordan kan ledere tro at de skal få napp på dette?

Nylig kunne vi lese i Aftenposten om Henriette, helsefagarbeider på 22 år, og hennes møte med arbeidslivet. Deltidsstilling med en evig jakt på ekstravakter, høyt arbeidspress og redd for å si nei til ekstravakter gjorde henne etter kort tid utbrent. Skal vi rekruttere de best egnede ungdommene, både gutter og jenter, til å jobbe i helsetjenesten, må de tilbys gode lønns- og arbeidsvilkår. Nyutdannede sykepleiere og helsefagarbeidere må få hel stilling allerede fra starten. Til beste for pasienten. Til beste for fagmiljøet. Og til beste for den enkelte ansatte.

Norge mangler sykepleiere og annet helsepersonell – nå og i fremtiden. Samtidig er helsesektoren preget av mye deltidsarbeid. Partene i arbeidslivet er enige om at flere må jobbe heltid. Da må arbeidsgiverne følge opp med å lyse ut hele stillinger.

De samme kommunene som tilbyr deltid til sykepleiere, tilbyr heltid til andre. I Fredrikstad kommune kan du få hel stilling som driftsoperatører innen vann og avløp. Og i Moss kan du få hel stilling som ingeniør. Men jordmor, som er sykepleier med to års spesialisering – og som det er stor etterspørsel etter både i sykehus og kommuner, fristes med 50 prosent stilling i den samme kommunen. Det er en skammelig arbeidsgiverpolitikk.

Rekruttering av sykepleiere er en av de største utfordringene kommune-Norge har. Sykepleierforbundet utfordrer herved Østfolds ordførere til å sørge for at deres kommune heretter søker etter sykepleiere i hel stilling.

Partene i arbeidslivet er enige om at flere må jobbe heltid. Da må arbeidsgiverne følge opp med å lyse ut hele stillinger.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse