fbpx Ja takk, begge deler Hopp til hovedinnhold

Ja takk, begge deler

Bildet viser helsesøster på hjemmebesøk hos mor og baby.(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Jeg blir lei meg, sint og oppgitt når helsesøstre og jordmødre rakker ned på hverandre for å fremheve sin egen fortreffelighet, skriver Kristin Sofie Waldum-Grevbo.

I mitt arbeid som utøvende helsesøster var jeg en periode så heldig å jobbe på en helsestasjon der det også var jordmor til stede. Vi samarbeidet tett og drev blant annet barselgruppe sammen. Opplevelsen min var at kompetansen var overlappende og utfyllende. Dette gjorde at vi både hadde faglig og personlig utbytte av samarbeidet. Det viktigste var likevel at vi sammen ga familiene et bedre tilbud. Jeg blir derfor lei meg, sint og oppgitt når jeg erfarer at helsesøstre og jordmødre rakker ned på hverandre for å fremheve sin egen fortreffelighet. Midlene og retorikken for å oppnå økte ressurser for egen profesjon får oss ikke alltid til å fremstå som troverdige tjenere til befolkningens beste. Særlig ikke hvis vi i all offentlighet trekker hverandres kompetanse i tvil i kampen om ressursene.

I 2014 fikk vi nye retningslinjer for barselomsorgen fra Helsedirektoratet. Retningslinjene anbefaler at det gjennomføres hjemmebesøk av både jordmor og helsesøster etter fødsel. Jordmors hjemmebesøk skal foregå i den perioden mødrene tidligere lå på sykehuset, helsesøster skal som før komme 7. -10. dag etter hjemkomst. Til sammen skal disse besøkene gi god støtte og trygghet i en ny livssituasjon, gjennom et tilbud som ivaretar mors helse etter fødsel, barnets helse i barseltiden, søsken, foreldrerollen og familiesituasjonen for øvrig. Ved å følge disse retningslinjene og anerkjenne den utfyllende kompetansen ligger forholdene til rette for å gi familiene en god start.

Fra 2016 har jordmødre og helsesøstre fått utvidet rett til å forskrive prevensjon. Vi har ikke fått denne utvidede rettigheten fordi vi skal realisere oss selv, eller fordi det er stas å overta legeoppgaver. Endringen trer i kraft fordi det er til befolkningens beste at anbefalt prevensjon er lett tilgjengelig i svangerskapsomsorgen på helsestasjonen, i skolehelsetjenesten, på HFU, i studenthelsetjenesten osv. Måten vi har håndtert forskrivningsretten på p-piller på har gjort at våre to yrkesgrupper har vist seg tilliten verdig.

Barselretningslinjene og forskrivningsretten gir til sammen en unik mulighet for styrket samarbeid mellom jordmødre og helsesøstre, blant annet på helsestasjonen. Min fremtidsdrøm for helsestasjonen handler rett og slett om å følge disse nye føringene: Friske gravide med normalt svangerskap går til konsultasjoner hos jordmor på helsestasjonen. Etter fødsel følger naturlig hjemmebesøk av jordmor som så «overleverer familien» til helsesøster. Helsesøster blir kjent og opparbeider seg tillit ved å gå på hjemmebesøk. I samme periode får mor etterkontroll og prevensjon av jordmor som har fulgt henne i svangerskapet. Barselgruppe er noe yrkesgruppene samarbeider om.

I tillegg til å få til et godt samarbeid mellom jordmødre og helsesøstre skal vi selvsagt samarbeide med andre viktige fagpersoner rundt familiene, som leger, fysioterapeuter og psykologer. Grunnen til at jeg likevel trekker frem disse to gruppene spesielt, er at vi er så nært beslektede. Hvis ikke vi støtter hverandre og ser hverandres styrke, hvordan skal vi da klare å samarbeide med de andre?

Optimismen min stiger når jeg hører at anerkjennelsen av hverandres kompetanse øker på arbeidsplasser der begge yrkesgrupper er til stede, akkurat slik jeg selv opplevde det i samarbeidet med jordmor Marit. Min oppfordring til både jordmødre og helsesøstre er derfor, snakk hverandre frem. Bare på den måten blir fremtidsdrømmen om en enda mer kraftfull helsestasjon der begge grupper er sterkt representert virkelig – til befolkningens beste.

Saken sto først på trykk i Tidsskrift for helsesøstre nr. 1-2016

Min oppfordring til både jordmødre og helsesøstre er derfor, snakk hverandre frem.
Kristin Sofie Waldum-Grevbo

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse