fbpx Kortvakter – nei takk! Hopp til hovedinnhold

Kortvakter – nei takk!

Kreativiteten er stor for å tyne ressursene i Østfolds helsetjeneste maksimalt. Nå vil arbeidsgivere bruke kortvakter for å dekke over for knapp bemanning.

Det er en kynisk og kortsiktig arbeidsgiverpolitikk. Den rammer kvinnedominerte arbeidsplasser. Og den bidrar ikke til å rekruttere de 30.000 sykepleierne Norge vil mangle om 15 år.

For et knapt år siden var det generalstreik i Norge for å bevare Arbeidsmiljøloven. Da handlet det blant annet om vern mot å jobbe for lange vakter. Likevel endret regjeringen loven slik at det ble lettere å innføre langvakter på 12,5 timer eller mer. Det skulle være et tiltak for å fremme heltid, ble det hevdet. Mens etterspørselen etter langvakter har falt, opplever vi i stedet stort press på å ta i bruk kortvakter. Og flere jobber deltid – stikk i strid med ønsket samfunnsutvikling.

Et kvarter her og en time der… er det så farlig? Det er det. Bruk av kortvakter forutsetter en stor andel deltidsansatte. Og det holder ansatte i deltidsstillinger, enten de vil eller ikke.

Normalarbeidsdagen for dagansatte er 7,5 timer. Turnusarbeidere har gjennomsnittsberegning av sin arbeidstid; nattevakter på 10 timer, seinvakter på 8 timer og dagvakter som hovedregel på 7,5 timer. Nå vil noen arbeidsgivere redusere disse vaktene til 6 eller 7 timer. Da kan ansatte dekke opp for flere vakter uten at man øker bemanningen.

Kortvakter gjør at ansatte må møte oftere på jobb enn stillingen skulle tilsi. Det betyr en reallønnsnedgang for den enkelte; økte utgifter til transport og barnepass og reduserte muligheter til å jobbe ekstra. Det er også belastende for arbeidsmiljøet, fordi presset øker på de som er igjen på jobb, etter at kortvaktene er over. 

Turnusarbeid er belastende for helsa, men helt nødvendig i helsetjenesten. Hyppig skifte av ulike vakttyper og særlig nattarbeid gjør turnusarbeidere utsatt for hjerte/kar-lidelser, søvnproblemer og brystkreft. Gode arbeidstidsordninger er turnusarbeidernes «vernesko». Det er ikke god arbeidsgiverpolitikk å tilby turnusarbeidere «rushtidsarbeid» i form av kortvakter der man er på jobb i høyaktivitetsperioden.

Nylig har KS og Delta, Fagforbundet og Sykepleierforbundet signert en ny heltidserklæring. Det er stor enighet om at flere må jobbe heltid. Da må det være hele stillinger å søke på. Full stilling og full vakt er hovedregelen i arbeidslivet. Slik er det ikke i helsesektoren. 60 – 70 prosent av de ledige stillingene i denne sektoren er deltidsstillinger. Den vanligste grunnen til at nyutdannede sykepleiere jobber deltid, er mangel på hele stillinger.

Stadig flere sykepleiere jobber deltid. Og det er sykepleiermangel. Da kan vi ikke ha arbeidstidsordninger som opprettholder deltid. Bruk av kortvakter er en kynisk og kortsiktig arbeidsgiverpolitikk. Den svekker helsetjenestens omdømme og bidrar ikke til å styrke rekrutteringen. Sykepleierforbundets tillitsvalgte kan ikke inngå turnusavtaler der kortvakter brukes for å dekke over sykepleiermangelen.

Så kortvakter - nei takk!

Kortvakter gjør at ansatte må møte oftere på jobb enn stillingen skulle tilsi.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse