fbpx Fag og forskning inn i turnus Hopp til hovedinnhold

Fag og forskning inn i turnus

Bildet viser en sykepleier som noterer.
Redningsplanken vår har vært å satse på fagutvikling og forsking, skriver Sigrid Rannem, leder for postoperativ/intensiv ved Oslo universitetssykehus.

En stor andel av norsk intensivvirksomhet ligger i hendene på sykepleierne ved postoperativ/intensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS). Avdelingen er en av landets største sykepleieledete avdelinger med 60 årsverk fordelt på fire sykehus og ni seksjoner. Primæroppgaver er overvåkning og intensivbehandling.

Fag er samlende

Fusjonen i OUS har gitt geografiske og organisasjonskulturelle utfordringer. Vi møtes med mange krav, blant annet til evidens på prosedyrer, andre jobbkrav fra ansatte enn tidligere, krav om å holde budsjetter samtidig som det utdannes for få intensivsykepleiere.
Redningsplanken vår har vært å satse på fagutvikling og forsking. De siste årene har vi bevist at fag er samlende, systematiserende, visjonært, universelt, motiverende og rekrutterende – både for ansatte og for driften. Konsekvensen for pasienten gir seg selv. Vår oppskrift har vært å inkorporere forskning og fagutvikling i driften for å få legitimitet. Et viktig verktøy har vært å legge fag som en del av turnus.

Faglige muligheter

New Public Management preges av styring og kontroll. Vektlegging av problemer, feil, sanksjoner og begrensninger skaper dårlige vekstmuligheter for fagspesialister. Det er faglige muligheter som får dem til å vokse og yte sitt beste. Løsningen er å kombinere økonomisk styring med vekstmuligheter for fag gjennom ledelsesformen «hybridledelse».

Nysgjerrighet og klinisk blikk

For femten år siden begynte vi å knytte fagutvikling tett opp mot klinisk arbeid gjennom fagutviklingsprogrammet Klinisk Stige. Dette er et tredelt program der første trinn er obligatorisk for alle nyansatte, og som er lagt opp som så spennende og utviklende at de aller fleste velger å gå videre. Fagutviklingssykepleierne som drev programmet er opptatt av gjennomføring og levering av skriftlig arbeid, der det aller viktigste læringsmålet er å vekke nysgjerrighet og innøve et kritisk blikk.

Mye fagutvikling

Vareopptellingen femten år senere viser 152 kliniske spesialister, 48 mastergrader og sju masterstudenter, tre PhD-er, seks PhD-stipendiater og to postdoc-stipendiater. I budsjettet for 2016 ligger to nye forskerstillinger.
Organisasjonsstrukturen for fag – en eksakt speiling av organisasjonsstrukturen for driftsdelen av virksomheten – har vært en viktig faktor. Fagsykepleiere koordinerer og samordner fag på tvers, de er pådrivere for fagutvikling og forskning, de jobber alle sammen driftsnært og klinisk som en del av sin stilling. Dette gjør dem synlige blant de ansatte, og gir en sterk kopling mellom fag og klinikk.

Mange fordeler

Skalaen fra enkel undervisning til forskning er til for å brukes. Fagutvikling og forskning er svaret på rekrutteringsutfordringer, er motivasjon for ansatte, gir stolthet over arbeidsplassen og løser mange utfordringer samtidig. Den gir ikke minst kvalitet i opplevd pasientomsorg.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse