fbpx Det enkleste er det beste Hopp til hovedinnhold

Det enkleste er det beste

Egne kompresjonsruller er både rimeligst og best i bruk.

Dette er en nyttig artikkel for meg som jobber klinisk i angiolab. Temaet er svært aktuelt og beskriver relevante problemstillinger i forbindelse med radialiskompresjon etter invasive prosedyrer. Det er interessant at ulike kompresjonsmetoder blir sammenliknet og at dette er gjort i en randomisert studie. Det er også flott å få systematisk kunnskap om komplikasjoner etter prosedyrer utført via arteria radialis.
På Hjertemedisinsk Angiografilaboratorium ved St. Olavs Hospital i Trondheim gjør vi i underkant av 4000 invasive prosedyrer årlig, hvorav 90 prosent utføres via arteria radialis. Vi benytter oss av egenproduserte kompresjonsruller som teipes over innstikksstedet. I tillegg legger vi elastisk bind over kompresjonsrullen.
Egenproduserte kompresjonsruller vil ha individuelle forskjeller med hensyn til kvalitet, både internt i avdelingen og mellom de sykehusene som anvender denne metoden. Denne studien viser at det på tross av dette er en kompresjonsmetode som fungerer tilfredsstillende. De andre kompresjonsmetodene som studien sammenlikner med vil nok være mer ensartet i bruk.
Vårt inntrykk er at denne kompresjonsmetoden fungerer tilfredsstillende, og vi har derfor valgt å fortsette med denne metoden på tross av tilbud om nyere kompresjonsmetoder, også de som nevnes i artikkelen. Denne forskningsartikkelen viser at egenproduserte kompresjonsruller er velfungerende og faktisk best i bruk til blødning fra innstikkssted.
En ser at det er relativt flere pasienter med «5Fr introducer» i gruppen med kompresjonsrull, og det kan muligens ha betydning for resultatet. Vi bruker «6Fr introducer» som standard og har som tidligere nevnt svært få blødningskomplikasjoner. Det er godt å få bekreftet at det inntrykket vi har fra vår praksis stemmer overens med forsking. Det er positivt at denne metoden for radialiskompresjon også er den rimeligste. Det enkle er ofte det beste.
Det er flott med slike studier som kan overføres direkte til klinisk virksomhet og øke graden av kunnskapsbasert praksis. Jeg ønsker meg flere slike studier. Det hadde blant annet vært interessant å se på komplikasjoner som okklusjon av arteria radialis, som kan oppstå senere i forløpet.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse