fbpx Vil ikke ha 12,5 timers arbeidsdag Hopp til hovedinnhold

Vil ikke ha 12,5 timers arbeidsdag

Det ble Stortingsflertall for gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid til 12,5 timer. Arbeidslivet vårt vil bli enda tøffere.

Folk oppfatter sykepleiere med til dels lettvinte adjektiver som for eksempel «varme hender», «engler» eller med et «omsorgsfullt blikk».

Sykepleiere er ikke spesielt «englete» er nå min mening. Det er ikke fordi jeg ikke har sans for engler, men Engelen er en usynlig, nærmest selvløs hjelper og minner om gamle kvinnebilder preget av selvoppofrelse.

«Varme hender» er mere det jeg oppfatter som direkte pasientkontakt – men, det jeg oppfatter at sykepleiere først og fremst er i besittelse av er:

  • Respekt og evne til omsorg for pasienter, pårørende og kolleger.
  • Å ha fagkompetanse.
  • Å kunne samhandle og være bindeledd i tjenesten. 
  • Å tenke selvstendig.
  • Å ta ledelsen når det trengs.

En vanlig dag på jobb for en sykepleier i hjemmetjeneste eller sykehjem er at den ansvarlige kreftsykepleier skifter smertepumpe hos en pasient, en tiltaksorientert sykepleier letter pusten til en gammel dame ved hjelp av leie i seng.

Diabetessykepleieren kontrollerer og gir medisiner og oksygen. Den fagkompetente sårsykepleieren skifter på sår og gir medisiner intravenøst. En nyutdannet sykepleier tar ledelsen og sørger for næring på sonde.

Den erfarne helsesøsteren ringer pårørende eller pårørendes barn og beroliger dem. Det er legevaktsykepleieren som tar ledelsen som iverksetter tiltak opp mot dine symptomer når du ankommer legevakta.

Den fagkompetente og selvstendige demenssykepleier dokumenterer og rapporterer til legen. En psykiatrisk sykepleier gir kollegaveiledning på en arbeidsplass etter at et personale har blitt truet på livet av en bruker.

Alle gjør sitt ytterste for at pasientene og kollegene skal ha det bra. Og som setter mennesket i sentrum. Dette handler om fagkompetanse, om ansvarlige sykepleiere som er vant til å ta ledelsen innenfor sin profesjon. Ikke bare varme hender.

Vi er så heldige å bo i et land der vi lever stadig lenger. Men det betyr også at det blir flere eldre pasienter, flere med demens og flere som lever med kroniske sykdommer og skader.

Vi får også stadig flere yngre brukere. Faktisk er hver tredje bruker under 67 år. Vi vet også at livsstilssykdommer som kreft, diabetes og KOLS øker faretruende. Og psykiske lidelser og rusmisbruk øker nå mer enn somatiske sjukdommer.

Og ikke minst. Folk blir mer og mer kravstore. Vi har skyhøye forventninger til hva helsetjenesten og sykepleiere kan gjøre for oss, men tjenestene klarer ikke å innfri alle forventningene. Den tidligere svenske statsministeren Tage Erlander har kalt dette for «de stigende forventningers misnøye». Jeg tror han har et poeng.

Jeg tror også at flere skal tørre å melde om feil, at flere skal tørre å være ærlige om hendelsen i møte med pasienter og pårørende. På den måten bygger vi folks tillit til helsetjenestene og skaper trygge tjenester.

Men ikke noe helsevesen, aldri så avansert, kan garantere mot at det skjer feil.

Arbeiderbevegelsen kjempa fram normalarbeidsdagen.

10-timersdagen. Og så 8-timersdagen, i 1919. Målet var økt frihet.

Middelet var fellesskap. Resultatet ble mer fritid for den enkelte og styrka selvbestemmelse for individene. Hvorfor? For å kunne ha helse til å jobbe og å kunne ha fritid med familien. Hadde man kjørt solo i 1919 kunne man glemt 8 timersdagen.

Arbeidslivet vårt vil etter dagens vedtak bli enda tøffere. Våre medlemmer skal bli enda mer utrygge. De tillitsvalgte skal krysspresses enda mer. Dette er vingeklipping av fagforeningene!

I USA, The land of the Free er det sånn: USA har 0 dager lovfesta sommerferie, sånn som de også har 0 dager foreldrepermisjon. Skal du få fri, må du sikre godvilje hos sjefen. Og da sier du ikke nei til pålagt overtid, selv om det går ut over unga dine.

Sånn vil vi ikke ha det her i Norge.

  •  Vi vil ikke ha 12,5 timers arbeidsdag og 78 timers arbeidsuke på sykehjem/hjemmetjeneste. 
  •  Vi vil ikke ha flere midlertidige ansettelser. 
  •  Vi vil ikke ha søndagsarbeid som hovedregel.

Vi må snu ryggen til regjeringens usosiale og fagforenings-fiendtlige politikk! Arbeidsmiljøloven er vår lov. Ikke arbeidsgivernes sin lov. 

 

Les også: Slik blir den nye loven

Arbeidsmiljøloven er vår lov. Ikke arbeidsgivernes sin lov.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse