fbpx Belastende med tredelt turnus Hopp til hovedinnhold

Belastende med tredelt turnus

Løsningen for mange er å jobbe deltid.

Det er velkjent at turnusarbeid har innvirkning på helse, men det finnes til nå lite kunnskap om sammenheng mellom sykefravær og skiftordningene i helsevesenet. Denne forskningsartikkelen er interessant lesning for alle som engasjerer seg for sykepleiernes arbeidsvilkår.

Studien til Lien og medforfattere har undersøkt forskjeller i sykefraværsdager for sykepleiere som jobber dagskift, nattskift og arbeid i tredelt turnus, der funnene er justert for jobbtilfredshet og flere livsstilsfaktorer. Det konkluderes med at arbeid i tredelt turnus gir en økning i antall sykefraværsdager.

Jeg har selv jobbet i to år som sykepleier i tredelt turnus, og det er ingen tvil om at det er belastende å jobbe på denne måten. Det snakkes stadig på vaktrommene om at kveld og nattarbeid påvirker søvn, konsentrasjon, og at det er krevende å stå i full jobb med arbeid på kveld, natt og helg. Erfaringsmessig kan både arbeidsmengde og den enkelte sykepleiers ansvar på kveld og nattevakter være annerledes enn på dagvakt. Det er varierende belastning på forskjellige type avdelinger til forskjellige tider av døgnet. Det er noe helt annet å stå i pasientnært arbeid til alle døgnets tider, enn å jobbe i en dagstilling med mer administrative oppgaver. Mange sykepleiere jeg har møtt gruer seg for å jobbe kveld og netter, fordi man står nærmest alene med ansvar i svært utfordrende situasjoner. Bemanningen på kveld og natt er lavere enn ellers. Det er ikke vanskelig å se for seg at dette er faktorer som kan ha påvirkning på jobbtilfredshet, som man vet også har betydning for sykefravær. Det kan virke som at det er flere utfordringer ved turnusordningene i helsevesenet, enn at tiden den enkelte sykepleier jobber på varierer mellom dag, kveld og natt.

Løsningen for mange av oss er å jobbe i deltidsstillinger. Dette betyr at vi påtar oss ansvaret for belastningen det er å jobbe full stilling i tredelt turnus, og dermed tar konsekvensen av det selv. Det kan tenkes at denne typen deltidsarbeid er med på å skjule potensielt sykefravær som har årsak i belastningen ved turnusarbeid i full stilling. Sykepleiere er ansvarlige arbeidstakere som setter pasienten i høysetet. Når det kommer til vår egen arbeidssituasjon, kan det derimot være vi påtar oss et ansvar som burde ligge hos arbeidsgiver.

Resultatet i studien kan være et viktig innspill i debatten om hvordan man kan redusere sykefraværet blant sykepleiere. Men artikkelen belyser også at vi vet for lite, både om årsakene til høyt sykefravær i helsevesenet og om andre utfordringer knyttet til sykepleiernes arbeidssituasjon.

0 Kommentarer