Rydd i eget hus, Barlo

Stortingets Helse- og omsorgskomité var nylig på en reise til Australia for å lære om øyas fremragende helsevesen. Det er både ironisk og leit at nordmenn som velger å lære fra det australske helsevesenet gjennom et lengre studieopphold vender hjem til lukkede dører.

I kronikken «Skal alle få?» beklager SAK-direktør Anne Barlo seg over at norske sykepleiestudenter ikke setter seg tilstrekkelig inn i kravene for å få autorisasjon før de reiser ut. Hun skriver at «Den siste tids mediefokus på disse sakene, kan forhåpentligvis føre til at fremtidens norske utenlandsstudenter setter seg grundigere inn i hvilke krav som til en hver tid gjelder for å få autorisasjon. Og at råd og veiledning fra norske høgskoler, profesjonsorganisasjoner og ikke minst ANSA kan bli enda tydeligere.» Dette er med respekt å melde ren og skjær ansvarsfraskrivelse fra Barlos side.

Vi i ANSA ser en helt annen virkelighet: utenlandsstudentene tar ansvar og innhenter informasjon aktivt. Flere har vært i direkte kontakt med SAK vedrørende autorisasjonskrav før og under studiene. De vet at SAK ikke kan gi noen forhåndsgodkjenning – det kan vi leve med. Godkjenning og støtte fra Lånekassen er ikke synonymt med autorisasjon – det er forståelig. Det er ikke her problemet ligger.

Det er ikke selve avslaget som frustrerer søkerne, det er mangelen på en forståelig begrunnelse. SAK, som til syvende og sist peker opp eller ned med sin tommel, har ansvaret for å tydeliggjøre og tilgjengeliggjøre sine krav.

Vi har ved flere anledninger bedt SAK legge frem et detaljert regelverk som utenlandsstudentenes utdanninger måles opp mot. Dette har de ikke klart å legge frem. Vi har bedt dem spesifisere hva regelendringene består i og når de trådde i kraft. Dette har de heller ikke gitt et klart svar på.

Vi i ANSA gjør vårt beste for å informere alle som kontakter oss om hvordan SAK til enhver tid praktiserer regelverket. Problemet er at det selv for oss er umulig å forstå hvilke tolkninger og retningslinjer SAK legger til grunn i sin saksbehandling.

Anne Barlo ber ANSA være enda tydeligere i våre råd og veiledninger. Gitt at det er hun som sitter på informasjonen vi baserer oss på er det vanskelig å ta den oppfordringen seriøst. I stedet for å rette fingeren mot andre, bør hun rydde i eget hus.