fbpx – Nei takk til splitt og hersk Hopp til hovedinnhold

– Nei takk til splitt og hersk

– Å påpeke at vår felles helsetjeneste og beredskap er avhengig av at vi klarer å rekruttere og beholde fagfolk med livsviktig kompetanse er ikke et spill om splitt og hersk, skriver innleggsforfatterne.

Flere aviser i Møre og Romsdal har den siste tiden hatt oppslag som gjelder Norsk Sykepleierforbunds strategi inn mot kommende hovedtariffoppgjør og med særlig fokus opp mot uenighet om frontfagets praktisering og ramme. Noen har gått så langt å mene at dette er med på å splitte og svekke fagbevegelsen!

Sykepleierforbundet søker et bredt samarbeid for å trygge samfunnet før neste krise, og å slå ring om likeverdige helsetjenester.

Ønsker ingen splittelse

Vår felles, offentlige helsetjeneste er befolkningens helseforsikring. Både når det skjer «små», personlige kriser – som et lårhalsbrudd eller behov for hjelp til å leve et best mulig liv med en kronisk sykdom som diabetes – og ved de store krisene som epidemier, terrorhandlinger, naturkatastrofer og krig. 

Norsk Sykepleierforbund i Møre og Romsdal opplever å ha et godt forhold til LO og deres forbund lokalt, noe vi er stolte av. Tillitsvalgte og medlemmer jobber daglig sammen til det beste for brukere og helsetjenesten.

Splittelsen som det skrives om er i hvert fall ikke noe vi søker eller ønsker. Selve funksjonen til en fagforening må være å påvirke samfunnsforholdene til det bedre – både for medlemmene, men også for alle de som er avhengige av gode og likeverdige velferdstjenester.

Peker på et samfunnsproblem

Koronapandemien har synliggjort at beredskapen i helsetjenesten har alvorlige mangler. Det er mangel på helsepersonell, utstyr og medisiner. Mangelen på helsepersonell er mange steder alvorlig og allerede en trussel mot at alle får den helsehjelpen de har behov og krav på.

Ifølge KS (kommunesektorens interesseorganisasjon) sier tre av fire ordførere at sykepleiere er den yrkesgruppen som er vanskeligst å rekruttere. NAV beregnet i 2021 at det mangler nesten 7000 sykepleiere og 1800 helsefagarbeidere.

Møre og Romsdal er en av de fylkene med størst sykepleiemangel, noe som truer pasientsikkerheten og muligheten til å gi faglig forsvarlige tjenester. Lønn rekrutterer og beholder fagfolk, også de med livsnødvendig kompetanse, som sykepleiere.

Å påpeke at vår felles helsetjeneste og beredskap er avhengig av at vi klarer å rekruttere og beholde fagfolk med livsviktig kompetanse er ikke et spill om splitt og hersk! Det er å peke på et samfunnsproblem som vi må løse sammen.

Innlegget ble først publisert i Aura Avis.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse