fbpx – Det er flott at så mange vil bli sykepleier Hopp til hovedinnhold

– Det er flott at så mange vil bli sykepleier

Behovet for sykepleierkompetanse er større og tydeligere enn noen gang. Derfor er det svært gledelig å registrere at over 13 500 personer har sykepleieutdanningen som sitt førstevalg i år, skriver Invild Berg Lauritsen.

NSF Student har siden søkertallene i 2019 ble offentliggjort vært veldig spent på årets søkertall. Dette skyldes den store nedgangen av søkere i 2019. Det var det første året hvor søkerne måtte oppfylle karakterkrav på 3 i norsk og matte. Heldigvis ser vi i 2020 at søkertallet har økt med 5,8 prosent for dem som har sykepleie som førstevalg. Behovet for sykepleierkompetanse har alltid vært der, men nå er det større og tydeligere enn noen gang.

Et fantastisk og krevende yrke

Sykepleierutdanningen er en fantastisk utdanning hvor en lærer utrolig mye om både kroppen, medmenneskelighet og samfunnet. Hver enkelt sykepleierstudent lærer også mye om seg selv gjennom studiet. Likevel må det nevnes at det er en krevende utdanning. En av grunnene er studiets oppbygning. Halve utdanningen er teoretisk vektlagt på studiestedet, mens den andre halvdelen består av praksisstudier.

Det er dette som også gjør både studiet og yrket svært givende og spennende.

Studentene må tilpasse seg en ny hverdag gjennom flere ulike praksisperioder. Du blir vitne til store og små øyeblikk gjennom utdanningen som er fine, men også vanskelig noen ganger. Det er krevende, og det kan tidvis være utfordrende å endre egen hverdag i så stor grad opptil flere ganger i året. Samtidig er det dette som også gjør både studiet og yrket svært givende og spennende.

Trenger kvalitet i alle ledd

Sykepleierstudiet er også et studium som krever høy kvalitet. Vi må derfor sikre at de som nå får tilbud om studieplass, og som starter på studiet, kommer seg gjennom. Det er viktigere enn noen gang. For at det skal skje, må kvaliteten på utdanningen heves ytterligere. Myndighetene sier nå at samfunnet har et ansvar for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere i yrket. Det starter allerede under utdanningen, og vi savner å se at de tar ansvar for dette.

Et tiltak som er viktig for å få det til, er at finansiering av sykepleierutdanningen heves slik at kvaliteten i alle ledd har høy standard. Kravene til sykepleiere endrer seg hele tiden, og med dagens finansiering klarer ikke utdanningene å imøtekomme kravene som samfunnet stiller. Dette skyldes, blant annet, krav om klinisk trening på utdanningsinstitusjonen og fokus på innovative og framtidsrettede løsninger.

Det er ikke et kvinneyrke

En annen oppgave myndighetene må ta ansvar for, er å rekruttere og beholde flere menn. Det er viktig at sykepleiere gjenspeiler befolkningen på best mulig måte. Det er ikke 90 prosent kvinner ute i samfunnet, og det er heller ikke 90 prosent kvinnelige pasienter.

Sykepleie er ikke et «kvinneyrke», men et yrke som skal fremme inkludering og likestilling. Vi savner derfor at myndighetene igangsetter tiltak for å sikre en jevnere balanse mellom kjønnene. Det kan føre til større trivsel på arbeidsplassen, noe som igjen fører til bedre pasientsikkerhet.

Vi heier på dere fra første stund.

Og til alle dere som har søkt på sykepleierutdanningen til høsten: Vi heier på dere fra første stund. Dere har gjort et fabelaktig studievalg, og ikke minst har dere søkt på et utrolig spennende, givende og fremtidsrettet studium.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse