fbpx Hvor effektive er legemidler til behandling av plakkpsoriasis? Hopp til hovedinnhold

Hvor effektive er legemidler til behandling av plakkpsoriasis?

Illustrasjonen viser en dame som sier til en ung kvinne: "Du burde ikke bruke vaskemiddel med såpe. Og prøv å ikke stresse så mye." Den unge kvinne, som klør på armene, tenker "Å hold tåta."

De fleste legemidlene er effektive sammenliknet med placebo. Noen av legemidlene er imidlertid mer effektive enn andre.

Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet følgende: «Hva er effekten av legemidler sammenliknet med placebo hos personer som har moderat til alvorlig plakkpsoriasis?»

Resultatene viser at

  • alle legemidlene gir økt symptomfrihet fra psoriasis sammenliknet med placebo
  • noen legemidler gir svært god effekt på symptomfrihet sammenliknet med placebo
Resultattabell  1

Bakgrunn

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsykdom med periodevis bedring og forverring. Det anslås at psoriasis forekommer hos omtrent 2–3 prosent av befolkningen.

Plakkpsoriasis (psoriasis vulgaris) er den vanligste formen og utgjør rundt 60–80 prosent av tilfellene. Når leddene er påvirket, kalles det psoriasisartritt. Sykdommen karakteriseres av røde utslett med skjellende skorper og kan affisere alle delene av kroppen.

Det finnes ingen kur mot psoriasis.

Årsaken til psoriasis er ukjent, men arvelighet kan være en predisponerende faktor. Ytre faktorer som stress, infeksjoner og enkelte legemidler kan utløse sykdommen. Psoriasis kan gi både fysisk og psykisk belastning, men antas ikke å gi andre helseplager.

Det finnes ingen kur mot psoriasis, og behandlingen har som mål å holde sykdommen under kontroll. Topikal behandling brukes som førstelinjebehandling for mild psoriasis.

For moderat til alvorlig psoriasis forsøkes lysbehandling før systemisk konvensjonell behandling med syntetiske eller biologiske legemidler (kilde: Psoriasis).

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser frem til januar 2019 og fant 140 randomiserte, kontrollerte studier med til sammen 51 749 pasienter med alvorlig plakkpsoriasis. Oversiktsforfatterne så på alle mulige ulike legemidler. De fant referanser til 42 pågående studier.

Siden dette er en levende systematisk oversikt, vil de oppdatere resultatene fortløpende etter hvert som nye data blir tilgjengelig. Nettverksmetaanalyser sammenlikner effekten av flere enn to behandlinger.

Resultatene kan oppsummeres med å bruke SUCRA-verdier. SUCRA er forkortelsen for «Surface Under the Cumulative RAnking curve» og betyr området under den kumulative rangeringskurven. SUCRA kan brukes for å rangere behandlinger. Jo høyere SUCRA-verdi, desto bedre er behandlingen.

Spørsmålstabell 2
Fakta
Systematisk oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndbeskrevet fremgangsmåte (les mer på Cochrane Consumer Network).

Fakta
Tillit til resultatet (GRADE)

Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, er det viktig å si noe om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet

  • hvor godt studiene er gjennomført
  • om studiene er store nok
  • om studiene er like nok
  • hvor relevante studiene er
  • om alle relevante studier er fanget opp

Referanse

Sbidian E, Chaimani A, Afach S, Doney L, Dressler C, Hua C, et al. Systemic pharmacological treatments for chronic plaque psoriasis: a network meta‐analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2020;(1):art.nr. CD011535. DOI: 10.1002/14651858.CD011535.pub3

Les hele Cochrane-oversikten her: Systemic pharmacological treatments for chronic plaque psoriasis: a network meta‐analysis

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse