Doktorgrad Ernæringsmessig risiko og livskvalitet hos eldre

Illustrasjon for nye doktorgrader

«Nutritional risk, Health-Related Quality of Life and Associated Factors in Older Non-Hospitalized People and Geriatric Patients»

Jacobsen har i sin avhandling studert ernæringsmessig risiko, helserelatert livskvalitet og relaterte faktorer hos eldre. Resultatene viste blant annet at nær én av to geriatriske personer var i risiko for underernæring, mens én av fire var underernærte i henhold til Mini Nutritional Assessment (MNA).

  • Doktorand: Ellisiv Lærum Jacobsen
  • Disputas: 20. april 2018
  • Utgått fra: Oslomet

 

Les også: