fbpx Risiko for alvorlig blødning under fødsel Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Risiko for alvorlig blødning under fødsel

<< Risk factors for severe postpartum hemorrhage: A case-control study>>

Nyfløt og medarbeidere har påvist risikofaktorer for å blø mer enn 1,5 liter under fødsel. Alvorlig blødning var en relativt hyppig fødselskomplikasjon og det forelå en betydelig underrapportering til Medisinsk Fødselsregister. Tiltak som brukes hyppig på norske fødestuer, som keisersnitt, stimulering av fødsel og igangsetting, viste seg også å være viktige risikofaktorer.

  • Doktorand: Lill Trine Nyfløt
  • Disputas: 15. mai 2017
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo
Les også:

Skriv ny kommentar