fbpx Utprøving av kortholdsradio for monitorering i intensivmiljø Hopp til hovedinnhold

Utprøving av kortholdsradio for monitorering i intensivmiljø

Doktoranden har sett på om trådløs overføring av data fra pasientmonitoreringssystemer for kritisk syke pasienter medfører risiko for tap av data, sammenlignet med kablede alternativer.

Bakgrunn: Tilstanden til kritisk syke pasienter overvåkes med medisinske sensorer som produserer data med jevne mellomrom eller som kontinuerlige datastrømmer. Frem til i dag har teknologien som benyttes ved pasientmonitorering vært basert på at dataoverføring fra medisinske sensorer skjer via kablede nettverk. I de senere tiår har trådløs nettverksteknologi basert på kortholdsradio ført til store endringer i kommunikasjon i forbrukersamfunnet. I trådløse systemer overføres data gjennom luft og de kan være sårbare for elektromagnetisk støy som kan medføre tap av data.

Hensikt: Undersøke om data fra avanserte pasientmonitoreringssystemer for kritisk syke kan overføres med trådløs kortholdsradio i stedet for dagens kablede løsninger uten tap av data.

Metode: Luftbasert dataoverføring med forskjellige typer eksperimentelle kortholdsradio-teknologier som Bluetooth, ZigBee og Wi-Fi ble sammenliknet med samtidig kablet monitorering. Kvalitet på trådløs overføring med Bluetooth-radio ble undersøkt ved laparoskopisk kirurgi, med ZigBee-radio under preklinisk hjertekirurgi, og kompatibilitet mellom simulerte Wi-Fi-signaler fra en intra-aortal ballongpumpe med samtidig ZigBee-overføring

Resultat: Datatap var uten klinisk betydning i alle eksperimentene. Selv under kirurgi med stor tetthet av elektronisk støy var tap av data fra kortholdssystemene svært lav.

Konklusjon: Monitorering med kortholdsradioer viste at luftbasert dataoverføring var robust og pålitelig i tester. Utprøving i større skala må gjennomføres før kortholdsradio kan erstatte kablet teknologi i dataoverføring for monitorering.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse