fbpx Advarer mot høyt forbruk av reseptfrie smertestillende Hopp til hovedinnhold

Forskningsnytt: Advarer mot høyt forbruk av reseptfrie smerte­stillende

Bildet viser pakninger med smertestillende tabletter, som Paracet og Ibux, i en hylle
BRUKEN ØKER: De mest solgte medikamentene er paracetamol og ibuprofen. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Bruken av reseptfrie smertestillende medikamenter blant ungdom har økt betraktelig.

De mest solgte medikamentene er paracetamol og ibuprofen. I en tidligere studie viste forskerne at storforbrukerne har hyppige smerter, sover mindre, drikker mer alkohol og har lavere ambisjoner og forventninger om fremtiden. De har også lavere selvtillit, høyere fravær fra skolen og jobber oftere ved siden av skolen.

Målet med denne kvalitative studien var å få mer kunnskap om situasjonen til ungdommer med hyppige smerter som er storforbrukere av reseptfrie smertestillende medikamenter. Data ble samlet inn med individuelle intervjuer av tre gutter og 16 jenter på 14–16 år. Ungdommene ble rekruttert via rektorene ved 20 tilfeldig utvalgte ungdomsskoler i Sør-Norge. Intervjuene ble gjennomført med en tematisk intervjuguide, der intervjuene ble tatt opp på lydbånd og transkribert ordrett. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av Nvivo 10 og Kvales tre tolkningsnivåer: selvforståelse, sunn fornuft og teori.

Ungdommenes problemer var komplekse og omfattet moderate til sterke smerter, tretthet, søvnproblemer, mangel på konsentrasjon, følelser av ensomhet, stress, bekymring, tristhet og angst. Barndomsopplevelser påvirker hvordan ungdom opplever smerte og bruk av reseptfrie smertestillende medi-kamenter. Mestring av vanskelige situasjoner eller forsøk på å skjule symptomene med smertestillende kan videreføre og forsterke underliggende problemer og være et tegn på redusert livskvalitet. Høyt forbruk av reseptfrie smertestillende medikamenter kan altså være en advarsel om redusert livskvalitet hos ungdom.

Referanse

Skarstein S, Lagerløv P, Kvarme LG, Helseth S. High use of over-the-counter analgesic; possible warnings of reduced quality of life in adolescents – a qualitative study. BMC nursing. 2016;15:16. doi: 10.1186/s12912-016-0135-9

Kommentar

Helsepersonell, spesielt helsesøster og fastlege, bør ha kunnskaper om ungdommer som sliter med hyppige smerter og høyt forbruk av reseptfrie smertestillende medikamenter. Intervensjoner som øker ungdommenes opplevelse av sosial støtte, kan bidra til bedre livskvalitet og mindre smerte.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.