fbpx Impact of a surgical checklist on safety culture, morbidity and mortality. A stepped-wedge cluster randomised controlled trial Hopp til hovedinnhold

Impact of a surgical checklist on safety culture, morbidity and mortality. A stepped-wedge cluster randomised controlled trial

Avhandlingen ser på effekten bruk av sjekklister kan ha for kommunikasjon og sikkerhetskultur ved kirurgiske inngrep.

Bakgrunn: Introduksjon av kirurgiske sjekklister bidrar til forbedret kommunikasjon i det kirurgiske teamet. Enkeltstudier har vist at sjekklistene kan forbedre sikkerhetskulturen og redusere både komplikasjoner og dødelighet. Systematiske oversiktsartikler har etterlyst randomisert kontrollerte studier for å få sikrere kunnskap om sjekklistenes effekt.

Hensikt: Hensikten har vært 1) validere en spørreundersøkelse om sikkerhetskultur i sykehus (Hospital Survey on Patient Safety Culture), 2) undersøke om det å innføre Verdenshelseorganisasjons «Sjekklisten for trygg kirurgi» påvirker sikkerhetskulturen hos operasjonspersonell, 3) undersøke om innføring av sjekklisten har effekt på komplikasjoner, liggetid og dødelighet opp til 30 dager etter operasjon.

Metode: Den første del av studien er en tverrsnittsundersøkelse av sikkerhetskulturen hos operasjonspersonalet ved et universitetssykehus. Den andre delen er en prospektiv kohort studie med intervensjon- og kontrollgruppe, før og etter innføring av «Sjekklisten for trygg kirurgi». Den tredje delen av studien er en gruppe-randomisert studie med stegvis implementering av «Sjekklisten for trygg kirurgi».

Resultater: Spørreskjemaet var egnet for bruk i denne kirurgiske populasjonen, med adekvat intern konsistens og reliabilitet. Skjemaets faktorstruktur ble verifisert. Innføring av «Sjekklisten for trygg kirurgi» har i begrenset grad påvirket operasjonspersonalets oppfatning av sikkerhetskulturen. Komplikasjoner ble redusert fra 19,9 prosent til 12,4 prosent (P>0,001) etter introduksjon av sjekklisten. I de kirurgiske prosedyrene hvor alle tre delene av sjekklisten var brukt, ble komplikasjonene redusert til 11,5 prosent, (P>0,001). Liggetid ble signifikant redusert med 19,2 timer. Dødelighet ble redusert fra 1,6 prosent til 1,0 prosent (P=0,151).

Konklusjon: «Sjekklisten for trygg kirurgi» har vist robust reduksjon av komplikasjoner, og signifikant reduksjon av liggetid i sykehus.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse