fbpx Pasienters preferanser i palliativ behandling Hopp til hovedinnhold

Pasienters preferanser i palliativ behandling

Eldre kvinne holder en blomsterbukett

Pasientene ønsket at palliativ omsorg skal hjelpe dem til å leve et meningsfylt liv i denne fasen.

Pasienter som snart skal møte døden har sammensatte behov og vil ofte lide både fysisk, psykososialt og åndelig. Derfor viser forskning at pasienter som er kommet i en palliativ fase av alvorlig sykdom foretrekker en personsentrert tilnærming til behandlingen de blir tilbudt. Tidligere forskning har konsentrert seg om kreftpasienter, mens dagens palliative tilbud bør omfatte alle pasienter med livstruende sykdommer.

Målet med denne litteraturstudien var å identifisere hva tidligere studier har funnet ut om pasienters preferanser i palliativ behandling, og å lage en syntese av disse funnene. Det ble valgt et design («Systematic mixed studies review») som omfatter å ekstrahere data fra både kvalitative og kvantitative studier etter bestemte kriterier. Data ble syntetisert ved hjelp av en integrert tematisk analyse.

Studien identifiserte 13 kvalitative og ti kvantitative studier som inkluderte pasienter med ulike sykdommer i forskjellige miljøer. Studien viste at pasientene ønsket at palliativ omsorg skal hjelpe dem til å leve et meningsfylt liv. For å kunne fokusere på å leve foretrakk pasientene at helsevesenet skal være lydhøre for hva de ønsker, inkludert personell, miljø og organiseringen av den palliative omsorgen de ble tilbudt. Studien konkluderer med at vi må være lydhøre og sensitive for pasientenes preferanser når vi planlegger og gjennomfører palliative omsorgstilbud.

 

Kommentar:

Palliativ behandling vil bli stadig viktigere siden vi lever lenger og flere dør av og med alvorlig sykdom med store smerter og andre plagsomme symptomer. I denne studien har de satt sammen resultatene fra tidligere forskning og fremmer et konkret forslag som kan bidra til å gjøre palliativ behandling bedre for en sårbar pasientgruppe.

 

Referanse

Sandsdalen T, Hov R, Høye S, Rystvedt I, Wilde-Larsson B. Patients’ preferences in palliative care: A systematic mixed studies review. Palliative medicine 2015;29:399–419.

 

Nytt fra internasjonal forskning presentert og kommentert av Marit Leegaard, redaktør i Sykepleien Forskning og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse