fbpx Læring, deltakelse og samarbeid Hopp til hovedinnhold

Læring, deltakelse og samarbeid

Barn med astma og deres foreldre, trenger støttetilbud i hverdagen basert på deres perspektiver.

Bakgrunn: Astma er den hyppigste kroniske sykdommen i barnealderen og sykdommen påfører barn og familier personlige og sosiale påkjenninger. For å håndtere hverdagen trenger barn og foreldre kunnskap.

 

Hensikt: Gjennom aksjonsforskning utvikle læringstilbud til barn og foreldre der den pedagogiske tilnærmingen tar utgangspunkt i barns, foreldres og helsepersonells vurderinger om hva som er viktig å lære.

 

Metode: Avhandlingen består av fem studier ut fra to prosjekter på en barneavdeling i Norge der både barn (7–10 år), foreldre og helsepersonell deltok. Data ble samlet inn gjennom barnesentrerte metoder, dybdeintervju, fokusgrupper, aksjonsforskning, tegninger og observasjon.

 

Resultat: Barn med astma var redde for forverrelser av astmaen og hvordan sykdommen påvirker dem. De kjente astma i hele kroppen og situasjonen endret seg raskt fra vanlig lek til at all energi var borte. Barna som deltok lagde tegninger som viste barn som blir hengende etter i lek og aktivitet. De fortalte at de opplever et dilemma om de skal fortelle om astmaen til andre eller holde den hemmelig. Både barn og foreldre erfarte det å dele erfaringer i gruppe som betydningsfullt. Fortellinger, bilder og barnas egne tegninger fungerte godt i kommunikasjon og pedagogisk tilnærming.

 

Konklusjon: For å støtte barn og foreldre til å håndtere astma i hverdagen, er det viktig at helsepersonell legger til rette for læring ved å utforme læringstilbud som tar utgangspunkt i deres perspektiver. Når barna selv er aktive og deres egne erfaringer brukes i dialog med helsepersonell styrkes troen på egne krefter og gir handlekompetanse.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse