fbpx Vitamin C og forkjølelse Hopp til hovedinnhold

Cochrane: Vitamin C og forkjølelse

Rutinemessig bruk av Vitamin C forebygger ikke forekomsten av forkjølelse.

En terapeutisk dose eller en kort kur kan forkorte forløp av forkjølelse noe. Personer som skal gjøre noe svært anstrengende, som å løpe maraton, kan ha nytte av vitamin C for å forebygge forkjølelse. Slik konkluderer forfatterne av en oppdatert Cochrane systematisk oversikt.

Forkjølelse er en vanlig årsak til legebesøk og en svært vanlig årsak til sykefravær fra skole og jobb. Svært mange virustyper kan forårsake forkjølelse og forkjølelsen har mange symptomer (rennende og tett nese, nysing og hoste, sår hals, feber, hodepine og såre øyne). Disse symptomene varierer fra person til person og fra gang til gang.

Vitamin C (askorbinsyre) for å forebygge og behandle alminnelig forkjølelse har vært kontroversielt i 70 år. Noen tidlige placebokontrollerte studier konkluderte med at vitamin C kunne forebygge og forkorte forløp av vanlig forkjølelse.

Hva sier forskningen?

Forfatterne inkluderte 29 studier som sammenliknet Vitamin C med placebo og fant følgende resultater:

Rutinemessig bruk av vitamin C reduserer ikke forekomsten av forkjølelse

Vitamin C kan være nyttig for personer som utsettes for anstrengende fysisk aktivitet (som å løpe maraton eller å gå langt på ski)

Vitamin C er billig og sikkert

Individer kan velge å teste ut om regelmessig bruk av vitamin C forkorter forløp av forkjølelse, noen studier tyder på det

Én studie rapporterte god effekt av 8 gram terapeutisk dose ved starten av en forkjølelse og et par andre fant god effekt av en femdagers kur, forløpet ble noe kortere

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskerne i Cochrane-samarbeidet har oppdatert en oversikt over studier som har undersøkt effekten av vitamin C, tatt dosert med minst 0,2 gram per dag, enten som regelmessig forebygging eller som behandling ved begynnende forkjølelse. Forskerne gjorde systematiske søk i flere databaser, og fant 29 studier med til sammen 11306 deltakere. Studiene ble publisert mellom 1942 og 2011. Studiene hadde stort sett god metodisk kvalitet. Deltakerne var gjerne studenter, idrettsutøvere, militære, generell befolkning, ungdom og voksne, men ikke barn. Hovedvekten var placebokontrollerte dobbeltblinde randomiserte kontrollerte studier. 

 

Kilde

Hemilä H, Chalker E. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1.

 

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.