fbpx Tvetydig forhold mellom pasienter Hopp til hovedinnhold

Tvetydig forhold mellom pasienter

Samhandling med medpasienter ble opplevd som svært betydningsfullt.

Dette går fram av en nylig publisert metasyntesestudie. Hensikten med studien var å studere hvordan eksisterende forskning beskriver medpasienters betydning for andre pasienter som er innlagt på sykehus.

Etter å ha funnet relevant forsk-ning ved hjelp av et systematisk litteratursøk, gjorde forskerne en kvalitativ analyse av tekst fra bok, fire vitenskapelige artikler og to doktorgradsavhandlinger. Teksten ble analysert ved hjelp av analysemetoder utviklet av Sandelowski, Barroso og Ian Dey.

Hovedfunnet ble beskrevet med overskriften «tvetydig forhold». Dette kommer klart fram i studiens tre undertemaer. Det første undertemaet omhandlet medpasienter som en påtvunget følgesvenn. Forholdet til medpasientene bidro til å redusere ensomhetsfølelse og kjedsomhet når det var lite som skjedde. Samtidig kunne pasienter som lagde støy, snorket, hadde mye besøk eller luktet ubehagelig være en belastning.

Det andre undertemaet beskriver at medpasienten oppleves som en ekspert på sykdom og livet i sykehuset. Pasientene delte villig erfaringer med hverandre om nåværende og tidlige sykehusopphold. Dette omhandlet blant annet rutiner, hvem man burde snakke med, og hva man burde si og gjøre. Opplevelse av medpasienter som omsorgspersoner beskriver overskriften på det tredje undertemaet. Pasientene kunne være til praktisk hjelp for hverandre. Medfølelse med hverandre preget forholdet mellom pasientene.

Referanse:

Larsen LS, Larsen BH, Birkelund R. An ambiguous relationship – a qualitative meta-synthesis of hospitalized somatic patients’ experience of interaction with fellow patients. Scand J Caring Sci 2012. Doi: 10.1111/j.1471-6712-2012.01054.

 

Kommentar:

Studien gir eksempler på hvor stor betydning og hjelp medpasienter kan ha og innebære for pasienter som er innlagt på sykehus. Samtidig kan relasjonen også oppleves som vanskelig. Siden medpasienter kan ha så stor betydning indikerer dette at temaet bør forskes mer på og inkluderes som emne i sykepleierutdanningen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse