fbpx Fysisk trening mot urinlekkasje Hopp til hovedinnhold

Forskningsnytt Fysisk trening mot urinlekkasje

Sykehjemsbeboere som gjennomførte et opplegg med målrettet fysisk trening fikk mindre urinlekkasje i ettertid enn kontrollgruppen.

Dette var et av de sentrale funnene i en randomisert kontrollert studie som undersøkte om et individuelt tilrettelagt program med fysisk trening og opptrening i dagliglivets aktiviteter bidro til å redusere urininkontinens hos sykehjemsbeboere. Beboere ved et sykehjem i Trondheim, som var eldre enn 65 år, hadde bodd på sykehjemmet mer enn tre måneder og trengte hjelp til minst én ADL-funksjon, ble invitert til å delta i studien. Førtiåtte ble inkludert i tiltaksgruppen og 50 i kontrollgruppen. Deltakerne i tiltaksgruppen satte seg individuelle treningsmål. Treningsopplegget innebar tilrettelagt fysisk trening i tre måneder. Treningen besto i forflytning, gå- og balanseøvelser, styrke og utholdenhetstrening. Påkledning, gjennomføring av personlig hygiene og ADL-funksjoner ved måltider inngikk også i treningen. To fysioterapeuter og to ergoterapeuter utenfor sykehjemmet var innleid for å gjennomføre opplegget. Personalet på sykehjemmet ble informert om beboernes individuelle målsettinger og fikk veiledning om hvilken mengde trening den enkelte beboer burde få. Deltakerne i kontrollgruppen fikk vanlig behandling. Urinlekkasje ble målt i gram ved veiing av bleier i løpet av 24 timer.

Tre måneder etter avsluttet behandling hadde 35 beboere i tiltaksgruppen og 33 i kontrollgruppen gjennomført målingene. Alderen til deltakerne var i gjennomsnitt 84,3 år. Sytten var menn og 51 var kvinner. Forekomsten av urinlekkasje blant beboerne var 89,7 prosent. Tre måneder etter avsluttet treningsopplegg hadde beboere i tiltaksgruppen redusert urinlekkasje fra gjennomsnittlig 576 til 462 gram per døgn. I kontrollgruppen hadde den økt fra 424 til 653 gram per døgn. Det viste seg også at deltakere med høyere alder, lavere funksjonsnivå og de som var menn hadde en større reduksjon i urinveislekkasjen enn yngre, de med bedre funksjonsnivå og de som var kvinner.

Kommentar:

Studien føyer seg inn i rekken av andre studier som viser positive resultater av regelmessig fysisk aktivitet og trening. Funnene er et godt eksempel på hvilken effekt ikke-medikamentell behandling kan ha på et helseproblem.

 

Referanse

Vinsnes AG, Helbostad JL, Nyronning S, Harkless GE, Granbo R, Seim A. Effect of physical training on urinary incontinence: a randomized parallel group trial in nursing homes. Clin Interv Aging 2012;7:45-50.

 

Presentert og kommentert av Anners Lerdal, redaktør i Sykepleien Forskning og seniorforsker ved Lovisenberg diakonale sykehjem.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.