fbpx Tiltak for å forebygge brystbetennelse etter fødsel Hopp til hovedinnhold

Tiltak for å forebygge brystbetennelse etter fødsel

Det tilbys mange tiltak for å forebygge eller behandle brystbetennelse etter fødsel.

Skrevet av Liv Merete Reinar, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Det var ingen forskjell på hvor mange som diet, hvor lenge barn ble ammet eller på forekomsten av brystbetennelse for noen av de forebyggende tiltakene som ble vurdert. Slik konkluderer Cochrane- samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur. Myndighetene anbefaler fullamming fram til spedbarn er seks måneder gamle. Morsmelk har mange helsegevinster for barn og amming kan ha helsegevinster for mor. Brystbetennelse blir gjerne oppgitt som en av hovedårsakene til at kvinner velger å slutte med amming tidligere enn de har planlagt. Brystvorten kan bli sår og brystet hovent, ømt og smertefullt. Brystbetennelse gir influensaliknende symptomer. Dårlig ammeteknikk og mangelfull tømming av brystet kan bidra til utvikling av brystbetennelse. Hensikten med denne oversikten var å vurdere effekten av ulike tiltak som hadde til hensikt å forebygge brystbetennelse eller at den påfølgende varigheten av amming ble forkortet.

 

Hva sier forskningen?

Forfatterne fant fem studier som hadde vurdert ulike tiltak:

• Antibiotika

• Undervisning/rådgivning

• Rådgivning kombinert med krem («mupirosin, fusidic acid»)

• Ett protein tilsatt kornblanding («anti-secretori factor»)

Ingen av studiene fant noen forskjell mellom gruppen som fulgte noen av tiltakene og kontrollgruppene. Til tross for at det er et vanlig problem for kvinner etter fødsel finnes det svært lite forskningsbasert kunnskap om tiltak som kan forebygge brystbetennelse. Forskningen er for mangelfull til å kunne konkludere klart om effekten av disse tiltakene.

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oversikt over randomiserte studier som har undersøkt effekten av tiltak for å forebygge brystbetennelse. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser, og fant fem studier med til sammen 960 deltakere som de inkluderte i oversikten. Studiene var gjennomført i Australia, Brasil, Sør- Afrika, Sverige. Studiene var generelt små, og alle forsøkene testet ulike tiltak.

 

Kilde

Crepinsek MA, Crowe L, Michener K, Smart NA. Interventions for preventing mastitis after childbirth. Cochrane Databaseof Systematic Reviews 2010, Issue 8. Art. No.: CD007239. DOI: 10.1002/14651858.CD007239.pub2.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse