fbpx Fallforebygging på sykehus og sykehjem Hopp til hovedinnhold

Fallforebygging på sykehus og sykehjem

Sammensatte tiltak basert på vurderinger av den enkelte pasient forebygger fall på sykehus, og sammensatte tiltak utført av tverrfaglig team forebygger fall på sykehjem.

Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur. Fall forekommer tre ganger så ofte på sykehjem som i samfunnet ellers. Når det gjelder pasienter på sykehus vet vi at slagpasienter og pasienter med hoftebrudd har en økt risiko for å falle. Et fall kan føre til skader og i enkelte tilfeller fører skadene til at pasienten dør. Årsaken til at eldre faller er sammensatt, og vi kjenner ikke til alle faktorer. De fleste fall skyldes en kombinasjon av flere faktorer. Fallforebyggende tiltak kan være sammensatte og ta hensyn til flere av de faktorene som fører til at eldre faller. For eksempel redusert syn, styrke og balanse, medisinbruk og forhold ved omgivelsene. Tiltakene er basert på nøye vurderinger av den enkelte. Fallforebyggende tiltak kan også være bare et enkelt tiltak som gis til alle personer i en risikogruppe. Øvelser og trening er et eksempel på et slikt tiltak. Treningen kan være lagt til rette for den enkelte. Tilskudd av vitamin D er et annet eksempel. I Norge er det ulik praksis i forhold til fallforebyggende tiltak. Det er usikkert i hvor stor grad sykehus og sykehjem har prosedyrer for fallforebyggende tiltak.

 

Hva sier forskningen?

Dokumentasjon fra forskning kan være av varierende kvalitet. Vi skiller mellom dokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo mer kan vi stole på dokumentasjonen. Vi bruker ordet «trolig» for å markere middels kvalitet, og ordet «muligens» for å markere lav kvalitet.

 

 

Virker trening for å redusere antall fall blant eldre?

Studiene viste at:

• Sammensatte tiltak på sykehus reduserer trolig antall som faller

• Sammensatte tiltak på sykehjem reduserer muligens ikke antall som faller

 • Sammensatte tiltak utført av tverrfaglig team reduserer trolig antall som faller på sykehjem

• Øvelser (med veiledning) på sykehus reduserer muligens antall som faller • Øvelser (med veiledning) på sykehjem reduserer trolig ikke antall som faller

• Vitamin D reduserer muligens ikke antall som faller på sykehjem

Studiene målte både risikoen for å falle (minst en gang) og totale antall fall. Vitamin D reduserer muligens totale antall fall.

 

 

 

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskere i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oppsummering av studier som har undersøkt hvordan fallforebyggende tiltak virker på eldre på sykehus og sykehjem. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser, og fant 41 studier som de inkluderte i oppsummeringen. Studiene hadde til sammen 25 422 deltakere. Tallene i tabellen er basert på at risikoen for å falle er 50 prosent både på sykehus og sykehjem. Studiene sammenlignet fallforebyggende tiltak med standard behandling eller ingen behandling. Tiltakene ble klassifisert som enkelttiltak og sammensatte tiltak og i forhold til om de foregikk på sykehus eller på sykehjem. På sykehjem: Øvelser med veiledning (sju studier 1248 deltakere, vitamin D tilskudd (fem studier 5095 deltakere), sammensatte tiltak (åtte studier 3271 deltakere), sammensatte tiltak ledet av et tverrfaglig team (fire studier 1651 deltakere). På sykehus: Øvelser med veiledning (tre studier 131 deltakere), sammensatte tiltak (tre studier 4824 deltakere).  

 

Kilde

Cameron ID, Murray GR , Gillespie LD, Robertson MC, Hill KD, Cumming RG , Kerse N. Interventions for preventing falls in older people in nursing care facilities and hospitals. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD005465. DOI: 10.1002/14651858. CD005465.pub 2.   Les hele artikkelen i Cochrane Library: http://www.mrw.interscience.wiley.com/ cochrane/clsysrev/articles/CD000198/ frame.html  

 

Sammendrag skrevet av Kristin Thuve Dahm, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse