fbpx Skriftlig pasientinformasjon om medikamenter Hopp til hovedinnhold

Skriftlig pasientinformasjon om medikamenter

Det er uklart om skriftlig pasientinformasjon fører til endringer i kunnskap, holdinger og atferd.

Det mangler god dokumentasjon på effekten av internettbasert pasientinformasjon. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter en systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur. Medikamenter er det mest brukte tiltaket i helsevesenet. Som ved all behandling trengs det informasjon som gjør at pasienter vet hvorfor og hvordan medikamenter skal tas for å være effektive, og om virkning(er) og bivirkning(er). Dette kan hjelpe pasientene til å ta velinformerte beslutninger om hvordan de skal bruke dem. Det lages mye skriftlig pasientinformasjon i form av brosjyrer og på internett. Forfatterne av denne systematiske oversikten vurderte effekten av pasientinformasjon med tanke på utfall som kunnskap, holdninger, atferd og helse relatert til reseptbelagte og ikkereseptbelagte medikamenter.

Typisk skriftlig informasjon var:

 • Hva er medikamentet og hva brukes det til
 • Før medikamentet tas
 • Hvordan medikamentet tas
 • Mulige bivirkninger
 • Hvor finnes mer informasjon
 • Teori/ kunnskapsbasering

 

  Virker skriftlig pasientinformasjon?

 • Seks av tolv studier viste at skriftlig informasjon fører til økt kunnskap
 • Det var uklart om slik informasjon fører til endringer i holdninger eller atferd i forhold til medikamentbruk
 • Ingen studier viste at informasjonen var skadelig
 • Det mangler robuste studier om effekten av internettbasert medikamentinformasjon
 • De fleste brosjyrer var ikke skrevet eller utformet på en måte som gjorde dem lette å lese

 

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi skiller mellom dokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo mer kan vi stole på dokumentasjonen. Kvaliteten på disse studiene var generelt lav.

 

Hva er denne informasjonen basert på?

Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som har undersøkt effekten av skriftlig pasientinformasjon. Forskerne fant 25 studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. Studiene hadde til sammen 4788 deltakere. Studiene sammenlignet muntlig informasjon alene med muntlig informasjon kombinert med skriftlig informasjon. De var utført i Storbritannia, Canada, Belgia, Finland, Frankrike, Hong Kong, Sveits og Tyrkia i perioden 1972 til 2004.

 

Kilde

Nicolson D, Knapp P, Raynor DK, Spoor P. Written information about individual medicines for consumers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: DOI: 10.1002/14651858.CD002104.pub3. Les hele artikkelen i Cochrane Library (gratis tilgang via http://www.cochrane.no/)

Skrevet av Liv Merete Reinar ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse