fbpx God munnhygiene forebygger luftveisinfeksjoner hos eldre på sykehus og pleiehjem Hopp til hovedinnhold

Evidence-Based Nursing: God munnhygiene forebygger luftveisinfeksjoner hos eldre på sykehus og pleiehjem

Vil forsterket munnhygiene forebygge luftveisinfeksjoner hos eldre på sykehus og pleiehjem? 

Utvalg og oversettelse ved Liv Merete Reinar

 

Systematisk oversikt

Inkluderte studier evaluerte effekten av forsterket munnhygiene og hyppig bruk av profesjonell tannpleier hos eldre med luftveisinfeksjoner innlagt på sykehus eller på pleiehjem. Utfallsmål var luftveisinfeksjoner, pneumoni, og død forårsaket av pneumoni.

 

Metode

Det ble søkt etter studier i Medline, Cochrane Register of Controlled Trials, og National Health Service Economic Evaluation Database (til november 2007). Referanselister ble gjennomgått og det ble søkt etter randomiserte, kontrollerte studier publisert på engelsk, tysk, hollandsk eller nordiske språk mellom 1996 og 2007. Studier med pasienter på respirator eller sondeernæring ble ekskludert. Tre randomiserte forsøk (n=807) møtte inklusjonskriteriene. En placebokontrollert studie var dobbelt blind. En annen crossover studie (n=46) med uklar randomisering ga ikke brukbare data.

  

Hovedresultat

Metaanalyse ble ikke utført på grunn av ulike tiltak og ulike utfallsmål i studiene. Tabellen viser resultatene fra de individuelle studiene.

 

Konklusjon

Forsterket munnhygiene forebygger luftveisinfeksjoner og død på grunn av pneumoni hos eldre på sykehus og på pleiehjem.

Sammendrag: Sjögren P, Nilsson E, Forsell M, et al. A systematic review of the preventive effect of oral hygiene on pneumonia and respiratory tract infection in elderly people in hospital and nursing homes: effect estimates and methodological quality of randomized controlled trials. J Am Geriatr Soc 2008;56:2124-30.

Korrespondanse: Dr P Sjögren, Oral Care AB, Göteborg, Sweden; petteri.sjogren@oralcare.se

Finansiering: ingen ekstern finansiering.

Kommentar

Konsistent og grundig munnstell må tilbys alle eldre personer på sykehus eller pleiehjem som ikke er i stand til å ivareta dette selv. Det er økt interesse for effekten av munnhygiene og forebygging av pneumoni hos respiratorpasienter (1). Selv om det virker intuitivt, er det mangel på forskning på dette aspektet av sykepleie i andre populasjoner, også de eldre.

Denne oversikten av Sjögren og medarbeidere er interessant fordi forfatterne er profesjonelle tannpleiere og forskere. Noen er ansatt i et svensk tannpleiefirma. Oversikten inkluderer studier publisert mellom 1996 og 2006 fra ti forskjellige vitenskapelige tidsskrift og fra seks land; søket inkluderte studier på åtte språk. Selv om søket var omfattende er det mulig at ikke alle studier ble funnet, blant annet fordi søkeord spesifikt relatert til sykepleie var utelatt, som for eksempel «munnstell».

Oversikten er verdifull fordi den løfter fram behovet for mer forskning relatert til sykepleie og tverrfaglige tiltak i forhold til effekten av munnhygiene og forebygging av pneumoni, og muligheten for bedre livskvalitet. Likevel, tolkning av resultater er vanskelig på grunn av mangel på konsistens i definisjonen av «munnstell» (inkludert «profesjonell pleie»). Noen av de foreslåtte tiltak, som å skrubbe pharynx med povidone iodine og munnskylling med klorheksidin, synes ubehagelige og er kanskje ikke akseptable for alle pasienter.

Implikasjon for praksis er at munnstell kan være en tidlig indikator på andre alvorlige helseproblemer. Hvis munnstell, som vanligvis er del av «basis og potensielt ikkeessensiell sykepleie» (1) tilbys rutinemessig, er det mulig at også andre essensielle aspekter av pleie er optimale. Munnstell er ikke luksus, men en essensiell del av pleie. Behovet for mer forskning rundt tverrfaglige tilnærminger og barrierer mot å tilby et så viktig tiltak, er løftet fram i denne systematiske oversikten.

Cindy Doucette, RN, MN, GNC (C), Trillum Health Centre, Mississauga, Ontario, Canada

1.  Berry AM, Davidson PM, Masters J, et al. Systematic literature review of oral hygiene practices for intensive care patients receiving mechanical ventilation. Am J Crit Care 2007;16:552-62.

© Evidence Based Nursing (EBN) vol 12, nr 2, 2009 153

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.