fbpx Smertebehandling som risikofaktor for delirium hos gamle mennesker med hoftebrudd Hopp til hovedinnhold

Smertebehandling som risikofaktor for delirium hos gamle mennesker med hoftebrudd

Delirium og smerte forekommer hyppig hos gamle mennesker med hoftebrudd. Svært få studier har vist en sammenheng mellom inadekvat smertebehandling og delirium.

Delirium og smerte forekommer hyppig hos gamle mennesker med hoftebrudd. Svært få studier har vist en sammenheng mellom inadekvat smertebehandling og delirium.Hensikten med denne studien var å undersøke sammen gen mellom smerte, smertebehandling og delirium hos eldre med hoftebrudd kontrollert for andre potensielle risikofaktorer. Studien ble gjennomført på to sykehus i Oslo og omfattet 204 pasienter i alderen 65 år og oppover med hoftebrudd. Ingen av pasientene hadde delirium da de ble oppsøkt av forskeren første gang. The Confusion Assessment Method ble brukt som instrument for å identifisere delirium gjennom observasjon og intervju av pasient og sykepleier samt daglig gjennomgang av pasientens journal. Multivariat logistisk analyse ble anvendt som analysemetode. Av 204 pasienter, utviklet 70 (34,3 prosent) delirium etter operasjonen. Pasienter som fikk utilstrekkelig smertebehandling hadde økt risiko for delirium sammenlignet med pasienter som fikk høyere doser med analgetika. Andre signifikante risikofaktorer for delirium var kognitiv svikt, hemiartroplasti og postoperativ anemi. Gamle mennesker med hoftebrudd fikk utilstrekkelig smertebehandling i forhold til sitt smertenivå. Underbehandling av smerte ser ut til å være risikofaktorer for delirium hos gamle pasienter med hoftebrudd både med og uten kognitiv svikt.

Disputas: 29. oktober 2008 ved Universitetet i Iowa i USA

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse