fbpx Pasientstyrt medisinering gir bedre smertelindring Hopp til hovedinnhold

Pasientstyrt medisinering gir bedre smertelindring

Pasienter kan selv lindre postoperative smerter ved å administrere opioider intravenøst.

Det brukes en egen pumpe som lar pasienten kontrollere tilførsel av små doser opiodier, for eksempel morfin. Tidligere studier har vist at pasienter foretrekker denne formen for smertelindring framfor at sykepleier administrerer smertelindring ved behov. Forfatterne av en nylig publisert systematisk oversikt fra Cochrane Library har sett på effekten av pasientstyrt analgesi (PCA) versus andre konvensjonelle metoder for postoperative smerter. De tok med 55 randomiserte, kontrollerte studier. Det var totalt 2023 pasienter som brukte PCA og 1838 pasienter i kontrollgruppene.

Resultater

PCA ga bedre kontroll over smertene og høyere brukertilfredshet enn konvensjonell intravenøs smertelindring ved behov. Pasienter som brukte PCA brukte høyere doser opioider enn pasientene i kontrollgruppene. De hadde også høyere forekomst av kløe. Ellers var det like mye av andre bivirkninger (trøtthet, kvalme, urinretensjon) i begge gruppene. Det var ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt hvor lenge de lå på sykehus.

Konklusjon

Pasientstyrt intravenøs smertelindring er et effektivt alternativ til konvensjonelle metoder for å lindre postoperative smerter.

Kilde

Hudcova J, McNicol E, Quah C et al. Patient controlled opioid analgesia versus conventional opioid analgesia for postoperative pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse