fbpx Kvinners opplevelse av smerter etter hjertekirurgi Hopp til hovedinnhold

Kvinners opplevelse av smerter etter hjertekirurgi

Etter gjennomgått hjertekirurgi var kvinnene uforberedt på smerter i nakke, skuldre og rygg i ukene etter at de kom hjem.

Hensikten med studien var å utforske postoperative smerter etter hjertekirurgi etter utskrivning fra sykehus. Problemstillingen ble besvart ved hjelp av kvantitative og kvalitative metoder. Beskrivende data om personenes smerteopplevelse i de to første ukene etter utskrivelse fra sykehus ble samlet inn ved hjelp av semistrukturerte intervjuer og smertedagbok. I tillegg ble kortutgaven av Brief Pain Inventory (BPI–SF) brukt. BPI–SF inneholder ni spørsmål om smerteforekomst, lokalisasjon, smerteerfaringer og -lindring, samt hvordan smertene påvirker aktiviteter i dagliglivet og søvnkvalitet. Ved hjelp av hensiktsmessig utvelgelse ble ni deltakere som hadde gjennomgått hjertekirurgi rekruttert til studien. Pasienter som før utreise hadde ytret ønske om å delta ble oppringt to dager etter hjemreise av forskeren som spurte om de fremdeles ønsket å delta. Alderen på kvinnene varierte fra 44–70 år. Alle rapporterte om brystsmerter nesten hver dag i løpet av de to ukene. Smertene i nakke, skuldre og rygg varte lengre enn smerter andre steder. Smertene var svakest ved lunsjtid og sterkest om kvelden. Brystsmertene var sterkest om natten, mens smerter i nakke og skuldre var sterkest om kvelden. Kvinnene fortalte om hvordan smertene medførte problemer med å ligge på ryggen gjennom hele natten og dermed skapte søvnproblemer. Kvinnene som tok smertestillende medikamenter hadde jevnere smertescorer enn dem som tok smertestillende uregelmessig. Studien fant at flere kvinner som fortalte om moderat smerte ikke brukte smertestillende medikamenter regelmessig.

Referanse

Leegaard M, Fagermoen MS. Women’s descriptions of postoperative pain and pain management after discharge from cardiac surgery. J Clin Nurs 2008;17:2051–60.

Kommentar

Mens liggetiden på sykehus etter hjerteoperasjoner går ned, viser undersøkelsen at de ni kvinnene i utvalget hadde smerter som påvirket deres fungering i dagliglivet og søvnkvaliteten. Studien underbygger viktigheten av sykepleiernes undervisning om smerter og smertebehandling før hjemreise.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse