fbpx Fysisk trening er bra for eldre som bor i omsorgsboliger Hopp til hovedinnhold

Fysisk trening er bra for eldre som bor i omsorgsboliger

Mange former for fysisk trening eller rehabilitering har positiv effekt på eldres fysiske helse. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Eldre og fysisk trening/rehabilitering

I høyinntektsland verden over øker andelen eldre i befolkningen. En av følgene av dette er økt behov for langtids omsorgstilbud. Det er behov for tiltak som kan forebygge at helsen blir dårligere og som kan fremme uavhengighet i daglige aktiviteter. Praksis i forhold til aktiv og systematisk «trening » er ulik både når det gjelder omsorgsboliger og sykehjem i Norge.

Virker trening og fysisk rehabilitering?

Studiene viste at: • Styrketrening, aerobic, fysio- og ergoterapi, hagearbeid og Tai Chi trolig bedrer funksjon målt som «activies of daily living» (ADL) hos eldre som bor på institusjon. • Trening og mobilitetstrening øker muligens balansen noe hos eldre som bor på institusjon. Det var noen få studier som fant at noen eldre var utsatt for fall og små skader i forbindelse med trening. • Fysisk rehabilitering gir muligens mer sosial deltakelse, redusert agitasjon, mindre engstelse for fall og noe bedre kognitiv funksjon.

Hva er denne informasjonen basert på?

Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som har undersøkt hvordan fysisk rehabilitering og trening virket på fysisk funksjon hos eldre som bor i institusjon. Forskerne fant 49 studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. Studiene hadde til sammen 3611 deltakere. Gjennomsnittsalder var 82 år (range 69 til 89), over to tredjedeler var kvinner. Tretti av studiene foregikk i USA. De fleste studier hadde oppfølgingstid på cirka tre måneder. Studiene de fant sammenlignet rehabiliteringstiltak som hadde til hensikt å holde ved like eller bedre fysisk funksjon med ingen eller alternative tiltak. Studiene målte blant annet de eldres «activities of daily living» (ADL). Forskerne tok ikke med studier som vurderte fallforebygging, disse er dekket i en annen systematisk oversikt i Cochrane Library.

Kilde

Forster A, Lambley R, Hardy J, Young J, Smith J, Green J, Burns E. Rehabilitation for older people in long-term care. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD004294. DOI:10.1002/14651858.CD004294.pub2. Les hele artikkelen i Cochrane Library (gratis tilgang via www.cochrane.no Skrevet av Liv Merete Reinar, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

0 Kommentarer

Annonse
Annonse