fbpx Akupunktur hjelper for tensjonshodepine Hopp til hovedinnhold

Akupunktur hjelper for tensjonshodepine

Akupunktur fører til en reduksjon i hyppighet av hodepine og av smerteintensitet når det sammenlignes med narreakupunktur.

Effekten av akupunktur er ikke så tydelig når det sammenlignes med fysioterapi, massasje eller øvelser/ avspenning/trening. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Akupunktur og hodepine

Tensjonshodepine er ikke uvanlig. Det gir smerter som rammer begge sider av hodet og kan gi milde, moderate eller svært plagsomme smerter. For de fleste personer som rammes er episodene med hodepine forholdsvis sjeldne og kan behandles effektivt med smertestillende som kjøpes reseptfritt. For noen personer derimot kan hodepinen ramme ofte, fra flere ganger per måned til daglig. Akupunktur er en ikke-medikamentell behandling som har sin opprinnelse fra Kina. Det kan være et tilbud blant annet på smertepoliklinikker og hos autorisert helsepersonell eller andre som tilbyr komplementær eller alternativ behandling. Akupunktur gis både for å behandle og forebygge tensjonshodepine. Akupunktur hjelper for tensjonshodepine

Virker akupunktur?

Studiene viste at:

• Akupunktur sammenlignet med narreakupunktur gir muligens litt færre dager med hodepine.

• Akupunktur sammenlignet med narreakupunktur senker trolig smerteintensiteten noe.

Studiene som sammenlignet akupunktur med fysioterapi, massasje eller øvelser/avspenning/ trening var av mangelfull kvalitet og resultatene var vanskelige å tolke.

Hva er denne informasjonen basert på?

Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som har undersøkt hvordan akupunktur virker på personer med tensjonshodepine. Forskerne fant elleve studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. Studiene hadde til sammen 2317 deltakere. Studiene de fant sammenlignet akupunktur med vanlig behandling, narreakupunktur, massasje, fysioterapi eller avslapningsøvelser. De største og beste studiene viste at 50 prosent av deltakerne fikk halvert antall dager med hodepine. Oppfølgingstiden var minst åtte uker. Antall akupunkturbehandlinger varierte fra seks til 15 ganger. I de fleste studiene førte deltakerne dagbok for å rapportere hodepine. Det diskuteres i fag- og forskningsmiljøer om narreakupunktur er å narre – eller om den kanskje også er virksom.

Kilde

Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Manheimer E, Vickers A, White AR. Acupuncture for tension-type headache. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD007587. DOI: 10.1002/14651858.CD007587. Les hele artikkelen i Cochrane Library (gratis tilgang via www.cochrane.no Skrevet av Liv Merete Reinar, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse