fbpx Måling av postoperative smerter Hopp til hovedinnhold

Måling av postoperative smerter

Den norske versjonen av spørreskjemaet til den amerikanske smerteorganisasjonen (the American Pain Society’s Patient Outcome Questionnaire – APS-POQ-N), tilfredsstilte kriterier til gyldighet og nøyaktighet for måling av smerteopplevelse og forestillinger om smerter og smertelindring.

Spørreskjemaet består av tre underdimensjoner a) smerteopplevelse, b) tilfredshet og c) forestillinger om smerter og smertelindring. Samt seks enkeltspørsmål som ikke vurderes i artikkelen. Spørreskjemaet ble oversatt fra engelsk til norsk etter internasjonale anerkjente prosedyrer. Deretter testet forskerne om skjemaet målte underdimensjonene som det er laget for å gjøre. Pasienter innlagt for ortopediske operasjoner ved et lokalsykehus i Oslo, ble forespurt om å delta i studien. Deltakere ble fortløpende rekruttert til utvalget. Det endelige utvalget besto av 135 pasienter, hvilket utgjorde 64.9 prosent av den aktuelle studiepopulasjonen (N=208).

Smerteopplevelse ble målt med åtte spørsmål. Tre omhandlet smerteintensitet og fem gjaldt i hvilken grad smertene påvirket aktivitetsnivået, humøret, gangfunksjonen, søvn og samvær med andre. Pasientene ble bedt om å rangere smerteintensiteten på en skala fra 0 til 10. Den andre dimensjonen, tilfredshet, består av tre spørsmål vedrørende smertebehandlingen generelt, samt sykepleiernes og legenes smertebehandling. I hvilken grad man er fornøyd skåres på en sekspunkts skala. Den tredje dimensjonen måles med syv spørsmål som kartlegger pasientenes forestillinger om problemer og muligheter knyttet til smerter og smertelindring. Pasientene svarer på en sekspunkts skala fra 0 til 5.

Testingen av egenskapene ved spørreskjemaet viste at dimensjonen a) smerteopplevelse og c) forestillinger om smerter og smertelindring, viste tilfresstillende gyldighet og nøyaktighet, men ikke b) tilfredshet.

Kommentar: For å sammenlikne forskningsresultater internasjonalt er det nødvendig å utarbeide norske versjoner av utenlandske spørreskjemaer på en systematisk og grundig måte. Denne studien er således et eksempel til etterfølgelse. Innholdet i skjemaet kan gi klinikere ideer om områder som bør vurderes i smertebehandling.

Referanse

Dihle A, Helseth S, Christoffersen KA. J Clin Nurs; 2008;17:2070-8. [ Pubmed ]

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse