fbpx Ergoterapi hjelper slagrammedet Hopp til hovedinnhold

Ergoterapi hjelper slagrammedet

Etter å ha blitt rammet av slag kan personer ofte oppleve at de har blitt avhengige av andre.

Oversatt og bearbeidet av Liv Merete Reinar

For noen kan det å få i seg mat, kle på seg, gå på toalettet og bevege seg utenfor hjemmet være gjøremål som nå blir vanskelig å gjennomføre. Ergoterapi har som mål å hjelpe personer til å oppnå maksimalt funksjonsnivå ut fra deres egne forutsetninger. De tilbyr blant annet trening i enkelte aktiviteter, tilrettelegging i hjemmet og råd om og formidling av hjelpemidler. I Norge kan personer som har fått slag, få tilbud om ergoterapi på sykehus, på sykehjem og i hjemmet. Tilbudet varierer fra kommune til kommune.

Resultater

Studiene viste at: Slagpasienter som fikk ergoterapi hadde i gjennomsnitt litt bedre evne til å utføre daglige gjøremål enn dem som ikke fikk ergoterapi. Det var i gjennomsnitt liten eller ingen forskjell mellom gruppene i forhold til livskvalitet. Blant deltakerne som ikke fikk ergoterapi, var det flere personer som døde eller fikk forverret tilstand. Forfatterne av denne systematiske oversikten fra Cochrane Library tok med ti randomiserte, kontrollerte studier. Totalt var det med 1348 slagpasienter fra Storbritannia, Hong Kong og Canada. Alle studiene sammenliknet slagpasienter som fikk ergoterapi med slagpasienter som ikke fikk ergoterapi. Deltakerne i studiene fikk besøk av ergoterapeut etter at de var kommet hjem fra sykehus. Resultatene ble målt tre til tolv måneder etter besøkene.

Konklusjon

Ergoterapi kan hjelpe personer som har hatt slag til selv å utføre daglige gjøremål. Dette er konklusjonen fra en systematisk gjennomgang av forskningslitteraturen på området.

Kilde:

Legg LA, Drummond AE, Langhorne P. Occupational therapy for patients with problems in activities of daily living after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. (Bearbeidet fra artikkel skrevet av Claire Glenton, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.)

0 Kommentarer

Annonse
Annonse